Dieren­wel­zijns­no­titie aange­nomen!


4 maart 2016

Donderdagavond 3 maart heeft de gemeenteraad van Apeldoorn unaniem besloten om werk te maken van dierenwelzijnsbeleid. Voor onze fractie is de dierenwelzijnsnotitie en de daaraan toegevoegde motie om het dierenwelzijnsbeleid tweejaarlijks te evalueren en eventueel bij te stellen, een goede eerste stap om te komen tot een volwaardig dierenwelzijnsbeleid.

Toch wil de Partij voor de Dieren graag nog meer. We hebben echter geconstateerd dat politiek Apeldoorn nog niet klaar is voor de aangekondigde 27 amendementen. Deze zorgden voor dermate veel beroering dat besloten is om ze voorlopig te parkeren. De extra maatregelen die in de amendementen staan behoeven ook meer informatie en kennis van de complexe materie over de vergaande regel- en wetgeving. De fractie organiseert daarom op een later tijdstip dit jaar een themabijeenkomst om de voorstellen nader toe te lichten.

Gerelateerd nieuws

Werkgroep PvdD Apeldoorn organiseert filmavond

Dinsdag 29 maart organiseert de werkgroep van de Partij voor de Dieren Apeldoorn een filmavond. De film die deze avond getoo...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt om mededogen

Tijdens de Politieke Markt (PMA) van donderdag 24 maart stond o.a. de huisvestingsmogelijkheden voor statushouders in Wenum W...

Lees verder