Meer aandacht voor dieren­welzijn binnen Apel­doornse politiek.


13 november 2014

De motie “Dierenwelzijn” die de Partij voor de Dieren samen met D66 voor de vergadering van 13 november over het Meerjaren Programma Begroting 2015-2018 (MPB) heeft ingediend, is aangenomen.

In de huidige begroting wordt namelijk nauwelijks aandacht besteed aan het lot van dieren in Apeldoorn. En dat terwijl ze 600.000 inwoners vormen binnen deze gemeente. Bovendien is dierenwelzijn een portefeuille die behoort bij een wethouderspost en dus ook meer aandacht verdient.

Immers, een meerderheid van de raad heeft 2 jaar geleden aangegeven circussen met dieren te weren uit de gemeente en de raad zet zich bovendien actief in om koeien in de wei te houden.

Door het aannemen van deze motie confirmeert het college zich in de begroting van 2016 een dierenwelzijnsparagraaf op te nemen en transparanter te zijn over de doelen, prestaties, lasten en baten aangaande het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Apeldoorn. Opnieuw een stap in de goede richting.