Raad van State vernietigt plan LOG Beemte/Vaassen


22 augustus 2013

Apeldoorn, 22 augustus 2013. Partij voor de Dieren is zeer verheugd over de uitspraak van de RvS inzake het LOG Beemte/Vaassen. De PvdD was en is faliekant tegen de komst van een landbouwontwikkelingsgebied in de gemeente Apeldoorn. In zo'n landbouwontwikkelingsgebied wordt intensieve veehouderij mogelijk gemaakt, wat neer komt op megastallen met runderen, varkens en kippen en in het geval van Apeldoorn – Epe, direct naast een zeer dichtbevolkt gebied. Verder is er zelfs een enorme nertsenfokkerij gepland terwijl iedereen weet dat deze rond 2024 op moeten houden te bestaan.

Een dergelijk LOG is slecht voor het dierenwelzijn, voor het milieu en voor de volksgezondheid. Genoeg redenen om tegen het LOG-plan te stemmen. Daarnaast heeft scheikundige dr. Jeanco Lapierre Armande van de PvdD erop gewezen dat in het planMER, dat de milieu-effecten van het LOG op de omgeving moet voorspellen, ernstige hiaten zaten, waardoor de milieu-effecten veel te optimistisch waren ingeschat. Ondanks al deze bezwaren van de PvdD, heeft een meerderheid van de Apeldoornse gemeenteraad voor het plan gestemd. Verschillende groepen bezorgde burgers, die zich ook niet konden vinden in het plan, hebben dit voorgelegd aan de Raad van State. Ook die constateert dat het plan MER tekortschiet. De PvdD is verheugd over deze uitspraak en hoopt dat hiermee een einde komt aan het tot stand brengen van een landbouwontwikkelingsgebied in Apeldoorn.