Vuur­werk­vrije zones in Apeldoorn


22 augustus 2013

Apeldoorn, 22 augustus. Apeldoorners die vinden dat een bepaald stukje van hun buurt of dorp vuurwerkvrij moet zijn, kunnen dat melden via een speciale website, namelijk http://www.meldpuntapeldoorn.nl/vuurwerk De Partij voor de Dieren wil het thema daarmee opnieuw op de politieke agenda krijgen. De afgelopen jaren heeft de PvdD gepleit voor vuurwerkvrije zones of zelfs een algeheel verbod op het particulier afsteken van vuurwerk. Daarvoor kreeg het de handen niet op elkaar. De partij houdt evenwel vol en verwijst naar de landelijke discussie die ook over dit onderwerp speelt. Ondertussen heeft het college aangekondigd dat ze de mogelijkheid van vuurwerkvrije zones in de APV wil schrappen omdat jarenlang geen gebruik is gemaakt van deze optie. De Partij voor de Dieren gaat zich na het reces hard maken om de optie erin te houden en zo spoedig mogelijk wel vuurwerkvrije zones aan te wijzen in het belang van allen die veel overlast hebben van vuurwerk, zoals dieren, ouderen, kinderen, mensen met een oorlogstrauma of astma.

Gerelateerd nieuws

Raad van State vernietigt plan LOG Beemte/Vaassen

Apeldoorn, 22 augustus 2013. Partij voor de Dieren is zeer verheugd over de uitspraak van de RvS inzake het LOG Beemte/Vaasse...

Lees verder

10 september: "Bonte" bijeenkomst met Partij voor de Dieren

Bonte bijeenkomst met de Partij voor de Dieren Een indrukwekkende documentaire, een lezing door Karen Soeters (bestuursli...

Lees verder