Weinig steun voor vernie­tiging besluit vuur­werk­verkoop


6 augustus 2013

Verschillende politieke partijen in Apeldoorn hebben een raar gevoel overgehouden aan de wijze waarop de gemeenteraad kort voor de zomer bestemmingsplannen moest afhandelen. Er lijkt evenwel weinig steun voor de oproep van Gemeentebelangen om een van die besluiten te laten vernietigen.

Bestemmingsplannen moeten eens in de tien jaar vernieuwd worden. Een hele rits plannen liep in Apeldoorn tegen de houdbaarheidsdatum aan. De gemeente mag sinds 1 juli geen leges meer heffen op bouwprojecten die onder zo'n 'verlopen' plan vallen. Daarom zijn de afgelopen tijd tal van vernieuwde bestemmingsplannen vastgesteld.

Desgevraagd geven meerdere politieke partijen uit de gemeenteraad aan daar niet helemaal gelukkig te zijn. Zo heeft de VVD-fractie ,,zorgen'' over de gang van zaken, en merkt de SGP op dat 'er in juni erg veel omvangrijke bestemmingsplannen aan ons als gemeenteraad zijn voorgelegd'. Het was ,,bijna onmogelijk (zeker als kleine fractie) om al die bestemmingsplannen tot in de details door te lezen''. Dat stampwerk heeft 'de kwaliteit geen goed gedaan', meent de Partij voor de Dieren. 'Burgers werden niet of laat op de hoogte gesteld van de behandeling, raadsleden moesten zich in erg veel verschillende plannen inlezen en de plannen werden op het laatste moment nog gewijzigd. (...) Er is veel aan te merken op de procedures.'

Gemeentebelangen vindt dat de Apeldoornse gemeenteraad zelfs een besluit heeft genomen dat helemaal niet genomen had mogen worden. Het gaat om een bestemmingsplan waarin onder meer de vuurwerkverkoop bij GroenRijk Malkenschoten wordt gelegaliseerd. Dat werd vastgesteld terwijl op dat moment de Raad van State zich nog boog over het tot dan geldende bestemmingsplan. Enkele dagen later zou de Raad van State uitspreken dat de vuurwerkverkoop bij GroenRijk op basis van dat vorige plan nooit toegestaan had mogen zijn. Gemeentebelangen wil de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan nu laten vernietigen door de Kroon (de regering).

Alleen de Partij voor de Dieren steunt dat idee. De VVD, SGP, DPS, PvdA en ChristenUnie vinden dat het besluit wel rechtmatig is genomen. De SGP merkt wel op dat het de gang van zaken 'niet elegant was'. Maar: 'We zijn niet om de tuin geleid'.

DPS noemt het een stap te ver om 'vanwege één onderdeel een heel bestemmingsplan naar de prullenbak te verwijzen'. En de ChristenUnie 'vindt in het algemeen niet dat een politieke partij allerlei onwelgevallige besluiten door de Kroon moet laten toetsen'. Eerder gaf de burgemeester al aan er niet voor te voelen het raadsbesluit te laten vernietigen.

De VVD wil wel voortaan vooraf van burgemeester en wethouders weten in hoeverre nieuwe bestemmingsplannen 'Raad van State-proof' zijn. Die partij constateert dat 'rechterlijke uitspraken voor de gemeente regelmatig negatief uitvallen'.

Lees het hele artikel in de Stentor met de volledige standpunten van een aantal partijen.

Gerelateerd nieuws

Kop uit het zand voor struisvogelraces

Apeldoorn, 18 juli 2013. Op woensdag 17 juli hebben delegaties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks naar aanleiding van...

Lees verder

Raad van State vernietigt plan LOG Beemte/Vaassen

Apeldoorn, 22 augustus 2013. Partij voor de Dieren is zeer verheugd over de uitspraak van de RvS inzake het LOG Beemte/Vaasse...

Lees verder