Kop uit het zand voor struis­vo­gel­races


18 juli 2013

Apeldoorn, 18 juli 2013. Op woensdag 17 juli hebben delegaties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks naar aanleiding van de struisvogelrace in Ugchelen een bespreking gehad met wethouder Olaf Prinsen, die dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft, en medewerkers van de afdelingen verstrekking evenementenvergunningen en de THOR (toezichthouder openbare ruimte).

De Partij voor de Dieren heeft een filmpje gemaakt waarin naast beelden van de misstanden tijdens de struisvogelrace ook uitleg wordt gegeven over het gedrag en de fysieke mogelijkheden van de struisvogel. Het filmpje werd getoond en als leidraad gebruikt om met de gemeente de discussie aan te gaan over de vergunningaanvraag, de vergunningverlening en de handhaving.

Wethouder Prinsen en zijn medewerkers namen alle tijd voor deze bespreking en waren bereid te kijken naar de mogelijkheden om evenementen als kamelen- en struisvogelraces te ontmoedigen of zelfs te weren. Prinsen gaf echter duidelijk aan dat hij gebonden is aan de wetgeving zoals deze er is. Toch ziet hij wel mogelijkheden om verbetering te realiseren. Zo gaat men intern bekijken of er bij de vergunningaanvraag mogelijkerwijs een vragenlijst kan worden bijgevoegd waarin de aanvrager wordt gevraagd aan te geven hoe het dieren welzijn wordt gewaarborgd. Verder heeft Prinsen aangegeven dat hij de aanvragers van toekomstige ‘omstreden evenementen’ persoonlijk zou kunnen benaderen en te bekijken of zij, gezien de grote maatschappelijke weerstand, niet zouden willen afzien van het organiseren van zo’n evenement.

Wat betreft de handhaving hadden de PvdD- en GroenLinksdelegaties nog wel wat zaken aan te merken. Te zwaar belaste en over de kop slaande struisvogels waren niet in het rapport van de THOR opgenomen, terwijl deze misstanden toch echt voor iedereen zichtbaar waren. De THOR was echter van mening dat er, omdat de dieren geen zichtbare verwondingen aan deze acties over hadden gehouden, geen dringende redenen waren om in te grijpen of in de rapportage te vermelden. Daarnaast was de THOR onderbezet, mede door de Harleydag die tegelijkertijd plaats vond, en is controle op dierenwelzijn slechts een klein onderdeel van alle punten waarop men toezicht moet houden.

De PvdD stelde dan ook voor om meer samenwerking te genereren tussen de THOR, de AID (de Algemene Inspectie Dienst; de controle- en opsporingsdienst van het ministerie van EL&I) en de Dierenbescherming. Op deze wijze kan er in de toekomst beter en efficiënter op overtredingen van de Wet dieren worden gecontroleerd. Prinsen zal daarvoor onder andere bij de gemeente Nijmegen informatie inwinnen, waar zo’n samenwerking al naar ieders tevredenheid schijnt te functioneren.

Al met al is er weer een beetje licht aan de horizon voor alle dieren die in Apeldoorn voor volksvermaak worden ingezet. Het eerder genoemde filmpje is voor iedereen te bekijken op YouTube en heeft de titel ‘ Struisvogelrace – de harde feiten’.

Gerelateerd nieuws

Duurzame inkoop moet beter

Apeldoorn, 12 juli 2013. Bij de bespreking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft de PvdD naar voren gebracht dat zij d...

Lees verder

Weinig steun voor vernietiging besluit vuurwerkverkoop

Verschillende politieke partijen in Apeldoorn hebben een raar gevoel overgehouden aan de wijze waarop de gemeenteraad kort vo...

Lees verder