Apeldoorn gaat natuur­in­clusief bouwen nu echt gestalte geven


Gaat groen nu echt de voorkeur krijgen boven grijs?

5 maart 2020

In de Apeldoornse groenplannen is als ambitie opgenomen dat er in Apeldoorn natuurinclusief gebouwd moet worden. De Partij voor de Dieren constateert echter steeds dat bij nieuwbouwplannen bomen gekapt worden en groen moet wijken voor grijs. Dit is niet natuurinclusief.

Het college heeft, in antwoord op onze vragen, laten weten dat Apeldoorn een punten- of keurmerksysteem aan het ontwikkelen is, in navolging van de gemeenten Den Haag, Leiden en Nijmegen. Wij hopen dat dit systeem spoedig gereed is en dat er in Apeldoorn snel daadwerkelijk natuurinclusief gebouwd gaat worden.