Apeldoorn is regen­boog­ge­meente


we zijn weer een stap dichter bij een gelijk­waardige samen­leving

12 februari 2021

Afgelopen donderdag 11 februari hebben wij, samen met de raadsleden van GroenLinks, VVD, Groei & Toekomst, SP, D66, VSP en 50Plus, een motie ingediend tijdens de raadsvergadering om Apeldoorn officieel uit te roepen tot regenbooggemeente.

Deze motie is aangenomen en dat betekent officieel dat Apeldoorn:

  • inclusiviteit in haar beleid verankert
  • er alles aan zal doen om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers te vergroten
  • aandacht voor seksuele diversiteit op scholen, maatschappelijke organisaties en kerken zal bevorderen.
  • de intentieverklaring Regenboogbeleid zal ondertekenen en uitvoeren.

Een fantastische stap is hiermee gezet voor een nog rechtvaardigere samenleving met gelijke rechten voor iedereen.

De motie die we indienden samen met onze collega's lees je hier....