Jaar­verslag van 2020 staat online


.....en we hebben er nu ook een mooi filmpje van gemaakt

4 maart 2021

Hoe heeft de Partij voor de Dieren plan B in 2020 in uitvoer gebracht?

Ieder jaar maakt onze fractievoorzitter Maaike Moulijn een mooi overzicht van alle acties, moties, successen en misstanden waarvoor we aandacht hebben gevraagd in de lokale politiek van Apeldoorn.

Belangrijk voor onszelf maar nog belangrijker voor jullie, onze kiezers en achterban. Helemaal nu we, vanwege corona, minder zichtbaar lijken, niet meer fysiek op het stadhuis en in de fractiekamer aanwezig zijn en minder acties en bijeenkomsten hebben kunnen organiseren. Ondanks deze beperkingen hebben we allesbehalve stil gezeten.

We nodigen jullie dan ook uit ons jaarverslag te lezen. Je vindt de link in de groene balk bovenaan onze website. Hier lees je ook alle jaarverslagen van de jaren ervoor. Je kunt ook hier klikken om het jaarverslag te zien.

Nieuw is een filmpje dat gemaakt is en zeker het bekijken waard. Klik daarvoor hier!