Gemeente Apeldoorn verbetert hulp aan dieren


2 maart 2015

De Partij voor de Dieren is verheugd dat de gemeente Apeldoorn de samenwerking en communicatie rondom dierenhulp gaat verbeteren. De toezegging staat in antwoorden die de gemeente onlangs gaf op schriftelijke vragen van de PvdD naar aanleiding van berichten van inwoners die met meldingen van misstanden van het kastje naar de muur werden gestuurd.

In de brief staat dat de diverse meldpunten, zoals het landelijke meldpunt 144 Red een dier, het Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) en de meldpunten van de Dierenbescherming en de Algemene Inspectiedienst (AID) hun communicatie beter op elkaar zullen afstemmen om meldingen van dierenleed zo goed mogelijk af te handelen.

Ook de externe communicatie zal verbeterd worden middels een pagina Dierenwelzijn die straks te vinden zal zijn op www.apeldoorn.nl

Ook is de gemeente voornemens om één coördinatiepunt te benoemen zodat meldingen van dierenleed dezelfde of de volgende dag worden opgepakt en zo snel mogelijk worden opgelost.

Het feit dat de gemeente ook echt werk maakt van deze toezegging is voor de Partij voor de Dieren nog het meest verheugende nieuws. Meldingen van bezorgde burgers die bij de PvdD zijn binnengekomen over pony’s die dag en nacht in de modder liepen, zonder enige vorm van bescherming en vernielde dassenburchten, zijn door de diensten opgepakt, opgelost en bovendien keurig aan de melders teruggekoppeld. De PvdD geeft de gemeente hiervoor dan ook een dikke pluim en medewerkers van THOR, politie Apeldoorn, omgevingsdienst Veluwe IJssel en de landelijke inspectiedienst dierenbescherming ontvingen onlangs een taart en oorkonde van mededogen en waardering voor het goede werk voor dierenwelzijn binnen de gemeente Apeldoorn.

Gerelateerd nieuws

Radio Kootwijk aanstaande 5 maart op politieke agenda

Aanstaande donderdag, 5 maart, wordt om 19.00 uur op het stadhuis in Apeldoorn een informatieve bijeenkomst gehouden over het...

Lees verder

Schriftelijke vragen over schuilstallen in buitengebied

Aankomende donderdag wordt een petitie ingediend om schuilstallen in het buitengebied beter mogelijk te maken. De Partij voor...

Lees verder