Schrif­te­lijke vragen voortgang samen­werking en afstemming dierenhulp en rol OVIJ


Indiendatum: jul. 2018

In 2015 is de samenwerking en afstemming voor dierenhulp verbeterd. Verschillende partijen, waaronder de THOR, 144, OVIJ en landelijke inspectiedienst dierenbescherming zijn beter gaan samenwerking. Tot onze verbazing troffen we in het jaarverslag van de OVIJ, dat tijdens de PMA van 7 juni jongstleden werd gepresenteerd, geen woord aan over dieren. Onze mondelinge vragen hierover werden, tijdens de bespreking van dit verslag, onbevredigend beantwoord. Vandaar dat wij nu schriftelijke vragen stellen over dit onderwerp.

1. Hoe gaat het met de voortgang van de samenwerking en afstemming dierenhulp? Hebben de partijen nog geregeld contact met elkaar, wat gaat er goed in de samenwerking en afstemming en wat kan er beter?
2. Welke partijen zijn er momenteel betrokken bij de samenwerking en afstemming dierenhulp?
3. Waarom is er in het jaarverslag en de website van de OVIJ niets opgenomen over dierenhulp, terwijl deze organisatie onderdeel uitmaakt van het informele samenwerkingsverband dierenhulp?
4. Wat doet de OVIJ precies voor dieren? In het verleden zijn zij onder andere betrokken geweest bij de bescherming van dassenburchten.
5. In hoeverre is het nu voor inwoners duidelijk waar zij voor vragen over dieren en signalen van dierenmishandeling terecht kunnen?

Eke Havekes en Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 5 sep. 2018