Schrif­te­lijke vragen over beelden in de openbare ruimte


Indiendatum: aug. 2018

Terwijl bij de gemeente bekend was dat er een initiatief was van een Apeldoornse kunstenaar voor het plaatsen van beelden op rotondes verscheen op 5 juli een artikel in de Stentor “Apeldoorn exposeert paard, stier en kangoeroe in openbare ruimte”. Omdat wij vraagtekens zetten bij deze gang van zaken stelt de Partij voor de Dieren hierover de volgende vragen:


1) Kunt u een feitenrelaas geven over de gang van zaken rond het initiatief van een
Apeldoornse kunstenaar voor het plaatsen van beelden op een rotonde?
2) Waarom is er gekozen voor een kunstenaar uit Leiderdorp/Harderwijk terwijl er ook bekend was dat er een Apeldoorns initiatief werd opgezet waarvoor al diverse partijen (Apeldoorn Marketing, Toeristisch Platform Apeldoorn, voorApeldoorn) benaderd waren?


De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van kunst, ook in de openbare ruimte. Wij begrijpen echter niet waarom er voor een stier en een kangoeroe wordt gekozen in combinatie met de plekken waar deze zouden moeten komen.


3) Waarom wordt er voor deze dieren gekozen en bijvoorbeeld niet voor de ‘big 5’ van de Veluwe, oftewel voor dieren waar Apeldoorn bekend om staat?
4) Hoe denkt Apeldoorn zich als diervriendelijke gemeente te profileren als er een kangoeroe geplaatst gaat worden bij BreedingFarm Man in ‘t Veld, een zeer omstreden commercieel bedrijf, en een stier bij Ameco, een runderslachter?
5) Is het college van mening dat deze bedrijven een standbeeld verdienen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom dan toch dit voorstel?

Arjan Groters
Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 10 sep. 2018

Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Vragen van de fractie van: PvdD

Datum vragen: 30 augustus 2018

Onderwerp: Beelden in de openbare ruimte

Integrale tekst van de inleiding + vragen:

Terwijl bij de gemeente bekend was dat er een initiatief was van een Apeldoornse kunstenaar voor het plaatsen van beelden op rotondes verscheen op 5 juli een artikel in de Stentor “Apeldoorn exposeert paard, stier en kangoeroe in openbare ruimte”. Omdat wij vraagtekens zetten bij deze gang van zaken stelt de Partij voor de Dieren hierover de volgende vragen:

1) Kunt u een feitenrelaas geven over de gang van zaken rond het initiatief van een Apeldoornse kunstenaar voor het plaatsen van beelden op een rotonde?

2) Waarom is er gekozen voor een kunstenaar uit Leiderdorp/Harderwijk terwijl er ook bekend was dat er een Apeldoorns initiatief werd opgezet waarvoor al diverse partijen (Apeldoorn Marketing, Toeristisch Platform Apeldoorn, voorApeldoorn) benaderd waren? De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van kunst, ook in de openbare ruimte. Wij begrijpen echter niet waarom er voor een stier en een kangoeroe wordt gekozen in combinatie met de plekken waar deze zouden moeten komen.

3) Waarom wordt er voor deze dieren gekozen en bijvoorbeeld niet voor de ‘big 5’ van de Veluwe, oftewel voor dieren waar Apeldoorn bekend om staat?

4) Hoe denkt Apeldoorn zich als diervriendelijke gemeente te profileren als er een kangoeroe geplaatst gaat worden bij BreedingFarm Man in ‘t Veld, een zeer omstreden commercieel bedrijf, en een stier bij Ameco, een runderslachter?

5) Is het college van mening dat deze bedrijven een standbeeld verdienen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom dan toch dit voorstel?

Arjan Groters
Partij voor de Dieren

Beantwoording vragen:

1. Kunt u een feitenrelaas geven over de gang van zaken rond het initiatief van een Apeldoornse kunstenaar voor het plaatsen van beelden op een rotonde?


Dit voorjaar heeft een Apeldoornse kunstenaar bij de gemeente enkele kunstwerken te koop aangeboden. De Gemeente Apeldoorn heeft echter geen actief beleid op het vlak van realisatie van kunst in de openbare ruimte en daarom ook geen middelen hiervoor opgenomen in de begroting. Dit is aan de desbetreffende kunstenaar uitgelegd.

2) Waarom is er gekozen voor een kunstenaar uit Leiderdorp/Harderwijk terwijl er ook bekend was dat er een Apeldoorns initiatief werd opgezet waarvoor al diverse partijen (Apeldoorn Marketing, Toeristisch Platform Apeldoorn, voorApeldoorn) benaderd waren? De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van kunst, ook in de openbare ruimte. Wij begrijpen echter niet waarom er voor een stier en een kangoeroe wordt gekozen in combinatie met de plekken waar deze zouden moeten komen.

Naar aanleiding van de tijdelijke plaatsing (bij wijze van 1 april grap) van het beeld van een gorilla uit Harderwijk op het voorplein van Park Berg en Bos en Apenheul, heeft kunstenaar Patrick Visser de Gemeente Apeldoorn een aanbod gedaan. Het betreft het tijdelijk exposeren van een viertal kunstwerken in de openbare ruimte. De Gemeente Apeldoorn krijgt deze kunstwerken dus in bruikleen. De plaatsing van deze vier beelden is tevens tijdelijk. Het college heeft besloten medewerking te willen verlenen aan dit voorstel. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor een periode van 5 jaar, maar de gemeente moet nog overeen komen met de kunstenaar hoe lang de beelden blijven staan in Apeldoorn of wat te doen bij tussentijdse verkoop. De beelden blijven immers eigendom van de kunstenaar.

3) Waarom wordt er voor deze dieren gekozen en bijvoorbeeld niet voor de ‘big 5’ van de Veluwe, oftewel voor dieren waar Apeldoorn bekend om staat?

Het betreft hier een aanbod van bovengenoemde kunstenaar voor een tijdelijke expositie waarbij de al bestaande beelden in de openbare ruimte worden geplaatst. Het college sluit niet uit dat er in de toekomst mogelijk wordt gekozen voor een structurele vorm van kunst in de openbare ruimte met een link naar de Veluwe.

4) Hoe denkt Apeldoorn zich als diervriendelijke gemeente te profileren als er een kangoeroe geplaatst gaat worden bij BreedingFarm Man in ‘t Veld, een zeer omstreden commercieel bedrijf, en een stier bij Ameco, een runderslachter?

Na de gorilla bij de Apenheul heeft het college er voor gekozen om de kunstwerken tijdelijk te plaatsen op locaties waarbij het uitgebeelde dier een ruimtelijke relatie heeft met de omgeving en waarbij overleg is geweest met de omgeving (Parkmanagement bedrijventerrein de Ecofactorij, Van der Valk hotel de Cantharel en Breedingfarm Man in ’t Veld). Het is niet de intentie van het college om daar een maatschappelijke boodschap aan te verbinden.

5) Is het college van mening dat deze bedrijven een standbeeld verdienen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom dan toch dit voorstel?

Het college is niet bezig met de vraag of bedrijven wel of geen standbeeld verdienen. Het college heeft antwoord gegeven op de vraag van een initiatiefnemer, over het tijdelijk toestaan van het plaatsen van zijn kunstwerken en de praktische uitvoering hiervan. Hier zit geen diepere betekenis achter.