Afval bestaat niet......of toch wel?


meet jezelf een verspil­lings­vrije leefstijl aan tijdens de Zero Waste Week van 10 t/m 16 september

17 augustus 2023

Ondanks het feit dat de politiek ons nog steeds wil doen laten geloven dat het een grondstof is, wordt afval een steeds groter probleem. We produceren simpelweg veel te veel. Wat gebeurt er met ons afval wanneer het in de container belandt?

Even wat feiten:

 • De totale hoeveelheid afval die in NL per jaar geproduceerd wordt is 80 miljard kilo
 • 10% daarvan is huishoudelijk afval (8 miljard kilo per jaar)
 • Dat is 460 kg per persoon
 • Dit zijn alle afvalstromen bij elkaar, dus inclusief textiel, GFT, plastic etc.
 • In Apeldoorn produceren we per persoon 88 kg fijn huishoudelijk restafval per jaar, dat is ruim onder het landelijk gemiddelde van 178! (2022)
 • De doelstelling in Apeldoorn is 30 kg per persoon per jaar
 • Nederlanders gebruiken 26 miljard plastic voedselverpakkingen per jaar
 • Een kwart van ons voedsel wordt verspild
 • De verwerking van restafval is (veel) duurder dan de verwerking van recyclebare stoffen

Afval is een groeiend probleem

Gelukkig dringt het steeds meer door dat ons afvalprobleem uit de hand dreigt te lopen en komt er steeds betere wet- en regelgeving op dit gebied. Zo is er de heffing op SUPs (single use plastics) en worden de doelstellingen van recycling aangescherpt.

In het VANG (Van Afval Naar Grondstof) programma ’21-’25 wordt er niet meer gekeken naar de kwantiteit, maar naar de kwaliteit van het gescheiden afval, dus niet meer naar hoeveel er gescheiden is ingeleverd, maar naar hoeveel er daadwerkelijk gerecycled kan worden.

Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen en de afvalfase van hun product (en verpakking). In de praktijk betekent dit dat fabrikanten hiervoor moeten betalen.

Er worden steeds meer afspraken gemaakt met producenten, bijvoorbeeld de "green deal" met de koffie- en theeproducenten, de koffiepads en theezakjes kunnen tegenwoordig bij het GFT.

Wegwerpmaatschappij

Ondanks stappen in de goede richting is onze maatschappij nog steeds een consumptie- en wegwerpmaatschappij, een groot deel van ons afval wordt nog niet gerecycled, of hoogstens gedowncycled. De kwaliteit van wel gerecyclede stoffen gaat achteruit, waardoor er nog geen sprake is van circulariteit.

De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensenrechten. Dat kan anders!

Zuinig met grondstoffen

De Partij voor de Dieren vindt dat we zuinig moeten omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten door:

 • statiegeld uit te breiden naar alle drinkverpakkingen, dus ook kleine pakjes en flesjes.
 • overdadig gebruik van verpakkingsmateriaal terug te dringen. Waar nog wel plastic wordt gebruikt moet dit gerecycled zijn.
 • de huis-aan-huisverspreiding van drukwerk te vervangen door een opt-in systeem: geen folders of kranten, tenzij je daar met een ja-ja-sticker op je brievenbus om vraagt
 • stevige maatregelen in te zetten op het voorkomen van microplastics in het milieu komen, zoals een verbod op micro-en nanoplastics in cosmetica en verzorgingsproducten
 • regels voor kleding- en wasmachinefabrikanten in te voeren om vrijkomen van synthetische vezels in het water tegen te gaan
 • een nationaal verbod op plastic in sigarettenfilters.
 • consuminderen te belonen, hoe minder afval je produceert, hoe minder je betaalt voor het ophalen ervan.
 • als gemeente de burger te informeren over de kosten die gemaakt worden voor afvalverwerking en te laten zien wat er met het afval gebeurt
 • veel beter te handhaven op zwerfafval en hoge boetes voor vervuilers op te leggen


Zero Waste

Dat het anders kan en hoe het anders kan komt uitgebreid aan bod tijdens de derde editie van de Zero Waste Week van zondag 10 t/m zaterdag 16 september.

Via leuke en interessante activiteiten worden inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn tijdens deze week geïnformeerd en gestimuleerd om (de eerste) stappen te zetten richting een duurzame, afvalvrije en verspillingvrije leefstijl… Oftewel, een leefstijl met een positieve impact op het milieu!

Doe je mee?

De Partij voor de Dieren organiseert in deze week ook een aantal leuke en gezellige evenementen. Een hippe kledingruilbeurs bijvoorbeeld, samen met Foenix, een stekken- en plantenruilbeurs, samen met Moestuin Havenpark en een leuke kookworkshop met ingrediënten uit de moestuin of wild geplukt die we samen organiseren met Vega Vrijdag. Kijk op onze agenda voor deze leuke activiteiten en kijk ook meteen op de website van Zero Waste voor alle andere evenementen die tijdens deze week worden georganiseerd.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Waarom we zuinig moeten zijn op wespen

Het is augustus en dus de maand waarin we last hebben van wespen. Ze komen op ons zoete drankje af en blijven irritant volhar...

Lees verder

Wie is volgens jou dé dierenvriend van 2023?

Op 4 oktober is het nationale Dierendag, dé dag dat we het dier extra in het zonnetje zetten. Er zijn echter mensen voor wie ...

Lees verder