Schrif­te­lijke vragen over zwerf­afval


Indiendatum: jun. 2020

De Partij voor de Dieren constateert dat er zwerfafval ligt op straten, parken en bij bushaltes. Dit zwerfafval bestaat met name uit fastfoodverpakkingen, peuken en lege blikjes. Peuken zijn giftig voor mens en dier, bevatten microplastics en zijn lastig op te ruimen. In deze ‘coronatijd’ komen daar nog, vooral rondom winkelcentra, gebruikte mondmaskers en handschoentjes bij. Gevaarlijk voor mens en dier, vanwege besmettingsgevaar, en schadelijk voor de natuur.

Inwoners melden bij ons dat hun huisdieren gewond zijn geraakt door scherpe stukjes kapot gemaaid blik, die in de bermen of op grasveldjes liggen. Ondanks dat de gemeente zegt de bermen op te ruimen voor het maaien, worden er scherpe stukjes blik aangetroffen. Er zijn in Apeldoorn verschillende burger-initiatieven om gezamenlijk zwerfafval op te ruimen. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus zijn deze de laatste maanden echter niet actief geweest.

De Partij voor de Dieren stelt daarom de volgende vragen:

 1. Hoeveel prullenbakken staan er in de openbare ruimte van de gemeente Apeldoorn?
 2. Wat is de norm, bijvoorbeeld hoeveel afvalbakken zijn er gepland per m2?
 3. Wat is de reden dat er bij bushaltes en bankjes niet altijd prullenbakken aanwezig zijn? Welke afweging wordt hier gemaakt?
 4. Zijn er plannen om dit aantal te verhogen gezien de hoeveelheid zwerfafval? Zo nee, waarom niet?
 5. Zijn er afvalbakken waarin mensen hun peuken veilig kunnen weggooien? Zo nee, zijn er plannen om deze te plaatsen?
 6. Wat doet de gemeente om te voorkomen dat afval gaat zwerven?
 7. Hoe vaak wordt er handhavend opgetreden tegen inwoners die afval op straat gooien?
 8. Wordt er extra opgeruimd bij de winkelcentra? Zo ja, hoe vaak? Zo nee, waarom niet?
 9. Gaat de gemeente in gesprek met bedrijven waarvan de klanten veel zwerfafval veroorzaken? Zo ja, hoe vaak en wat is het resultaat? Zo nee, waarom niet?
 10. Wat is het protocol voordat men gaat grasmaaien?
 11. Hoe wordt er geborgd dat er wordt gecontroleerd voordat men gaat grasmaaien?
 12. Hoe kan het dat mensen kapot gemaaid blik vinden op een grasveld? Welke maatregelen kunnen genomen worden om dit te voorkomen in de toekomst?
 13. Vindt de gemeente dat het opruimen van zwerfafval een taak zou moeten of kunnen zijn van vrijwilligers? Zo ja, is de gemeente bereid om hier een vergoeding tegenover te stellen?
 14. Vindt de gemeente dat het opruimen van zwerfafval een taak moet zijn van de gemeente? Zo ja, wie doet dit dan? En hoe vaak? Zo nee, waarom niet?


Eke Havekes

Partij voor de Dieren