Bijdrage van Maaike Moulijn aan het debat over parkeren in Apeldoorn West tijdens PMA van 5 maart 2020


"College moet huiswerk opnieuw doen en met een echt plan komen"

6 maart 2020

De parkeeroplossing die nu gepresenteerd wordt, is geen antwoord op het amendement uit 2004 en ook niet op het verzoek van de raad in 2016/2017 om te komen tot een structurele verkeersoplossing voor Apeldoorn West. Dit voorstel lost het verkeersprobleem niet op. En daarom vindt de Partij voor de Dieren dat het college dit voorstel moet intrekken en ons een ander voorstel moet doen. Wij denken graag met het college mee over de structurele oplossing: zorgen voor minder autoverkeer in Apeldoorn-West. De Wethouder is jarig dus ik doe hem wat oplossingen kado.

In steeds meer steden worden auto’s geweerd. Transferia worden daarvoor vaak gebruikt, daar zijn we voorstander van, maar er zijn ook andere, beter betaalbare oplossingen. Wij zijn in gesprek met de Apenheul en het toeristisch platform over hoe we ervoor kunnen zorgen dat er een gedragsverandering komt bij toeristische bezoekers zodat ze niet meer met de auto komen. Te denken valt aan een Apenheul natuuronderzoeksbus, die de gezinnen van het station naar de Apenheul brengen of een Apenheul speurfietstocht met onderwerp leuke opdrachten in een Apenheul bakfiets, zo’n soort fietsroute is al in de maak voor Paleis het Loo. Studenten denken ook mee met dit probleem en in opdracht van de gemeente en het toeristisch platform hebben zij morgenochtend een presentatie over hun oplossingen.

Het valt ons tegen dat het college hier niet veel eerder en meer werk van heeft gemaakt. Wij vinden dat er met de attracties en de toeristische sector afspraken gemaakt moeten worden over het structureel verminderen van het autoverkeer. Mogelijk is daarbij ook de hulp van de provincie gewenst in verband met verbeteringen in het OV. Daarnaast zullen zulke gesprekken ook gevoerd moeten worden met andere bedrijven en inwoners van het gebied. Bedrijven gaven al aan dat een transferium mogelijk ook voor hun een oplossing is. In het rapport is dit verder niet onderzocht. Gemiste kans! Als hier echt serieus op ingezet wordt, dan zijn er over 5 tot 10 jaar wellicht helemaal geen extra parkeerplaatsen meer nodig en is er zelfs een overschot aan parkeerplekken. Zeker in dit gebied, zo dichtbij natura2000 is het absoluut noodzakelijk om te komen tot een echt duurzame en natuurvriendelijke oplossing.

Ten slotte ben ik het eens met de heer Bloem van CU. Als ik met een onderzoeksbril naar het “onderzoek” kijk dan is daar veel kritiek op te leveren. Of we nu kijken naar de stakeholdersanalyse, het buurtonderzoek of de zeer beperkte en eclectische analyse van natuurwaarden, duurzaamheid, milieu en gezondheid/leefbaarheid. Op basis van zo’n onderzoek kan je geen goede beleidsbeslissing maken. Maar op die kritiek ga ik verder niet in want het grootste probleem is namelijk dat het college niet het aan de raad beloofde voorstel doet en een verkeerde probleemstelling heeft gebruikt. Daarom vindt onze fractie dit voorstel niet besluitrijp en vragen we het college om met een echte integrale verkeers- en parkeeraanpak te komen.