Jaar­verslag 2016 - 2017 PvdD Apeldoorn


27 februari 2020

Dit is het zevende jaarverslag van de fractie Apeldoorn met een overzicht, geschreven door fractievoorzitter Harry Voss, waarin hij terugblikt op een jaar waarin een steeds groter draagvlak blijkt te zijn voor dierenwelzijn en duurzaamheid en door Arjan Groters een werkgroep is opgericht.

Lees de gehele tekst en bekijk met welke acties en onderwerpen de fractie in 2016 -2017 bezig is geweest. De link naar het jaarverslag vind je hieronder.

Jaarverslag 20162017 pvdd Apeldoorn