Jaar­verslag 2018-2019 PvdD Apeldoorn


Plan B in Apeldoorn

9 juli 2019

Jaarverslag 20172018 pvdd Apeldoorn

VOORWOORD

Voor u ligt het negende jaarverslag van de gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn over de periode mei 2018 tot en met mei 2019.

We kunnen in deze periode flink wat successen noteren: er is een ambitieus groenplan aangenomen, straks is bij elk beleidsvoorstel een klimaatparagraaf verplicht, er komt een verbod op ballonoplatingen, er is meer aandacht voor de uitbreiding van de elektrische laadinfrastructuur en elektrische deelauto’s, de gemeente stimuleert Meat Free Mondays en Eet-Geen-Dierendag, er komt door onze motie een stevige lobby naar Den Haag voor snelheidsverlaging op de snelwegen rondom Apeldoorn en er is meer budget gekomen voor de handhaving van milieuwetgeving.

Een kleine greep van wat de Partij voor de Dieren afgelopen jaar heeft bereikt. Tegelijkertijd blijft er heel veel werk aan de winkel. Het college en de raad lijken soms met 2 tongen te spreken. Op het ene moment zijn hun woorden heel groen, diervriendelijk en duurzaam. Maar bij de beslissingen en uitvoering draait het uiteindelijk allemaal om geld, economische belangen en groei. Helaas is groene groei een fata morgana. Groei is niet duurzaam en economische groei is juist het probleem van de westerse samenleving. Door overschrijdingen in de (jeugd)zorg gaat het in de Apeldoornse raad nog meer over geld. Er wordt nu zelfs voorgesteld om te bezuinigingen op het groenplan, ondanks dat bekend is dat het slecht gaat met de natuur en biodiversiteit. Ook wil een meerderheid van de raad zich (ondanks verkiezingsbeloften) niet uitspreken tegen mega-veestallen en vliegveld Lelystad.

En toch blijven wij gewoon doorgaan met onze boodschap verkondigen en aandacht te vragen voor dieren, natuur, milieu en ons klimaat. Want… de aanhouder wint en de wetenschap laat steeds meer zien met alarmerende berichten dat wij gelijk hebben en dat het roer echt om moet. Alle vrijwilligers, werkgroepleden en natuurlijk onze fijne fractie heel erg bedankt voor jullie geweldige inzet. Samen maken we Apeldoorn diervriendelijker, natuurlijker, groener, gezonder en klimaatneutraler!

Apeldoorn, 1 juli 2019

Maaike Moulijn

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Apeldoorn


INHOUDSOPGAVE

1. Fractie

2. Moties en amendementen

3. Communicatie

4. Acties en activiteiten

5. Media

6. Vooruitblik

1. FRACTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN APELDOORN

De Apeldoornse fractie bestond in 2018-2019 uit de volgende leden:

Fractievoorzitter Maaike Moulijn (1977) is vanaf 2010 actief in de Apeldoornse raad en was van 2015 tot 2019 statenlid in Gelderland. Ze is mede-initiatiefnemer van VegaVrijdag en de Dag van de Duurzaamheid in Apeldoorn. Ze heeft een eigen bedrijf.

Raadslid Arjan Groters (1983) is geboren en getogen in Apeldoorn. Hij houdt van lezen maar nog vaker tref je hem wandelend of fietsend aan in de natuur. Arjan zet zich extra in tegen de jacht en voor meer vergroening.

Fractievertegenwoordiger Yvonne de Carpentier is geboren en getogen in Apeldoorn. Ze deed de opleiding dierverzorging en ook maatschappelijk werk. Ze zet zich extra in voor huisdieren bij huiselijk geweld, de betaalbaarheid van duurzaamheid en gezonde keuzes.

Fractievertegenwoordiger Eke Havekes (1976) werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij GGNet, is moeder van 2 dochters en een zoon en houdt in haar vrije tijd van sporten, tuinieren en een spannend boek. Ze zet zich extra in voor de zorg en dierenwelzijn.

Fractiemedewerker Jeroen Juwett (1964) is getrouwd met Heleen. Hij runt, samen met een compagnon, een eigen bedrijf en wandelt graag. Jeroen geeft beleidsadvies, beheert de agenda en zorgt ervoor dat de fractievergaderingen niet al te chaotisch verlopen.

Fractiemedewerker Heleen Juwett (1970), getrouwd met Jeroen en in het dagelijks leven interieurontwerper. Ze houdt van wandelen en bezoekt graag Fantasy festivals. Heleen houdt de website en Facebook up-to-date en schrijft nieuwsbrieven en persberichten.

Foxterriër “Monsieur Bob” (2007) was tot juli 2018 onze geweldige fractiehond. Helaas is hij overleden door een ongeval. Wij zullen hem niet vergeten. Sinds kort hebben we een nieuwe fractiehond: Okke.

De fractie vergadert op maandagavond. Geïnteresseerde leden zijn van harte welkom om een keer langs te komen. Op donderdagavond is de politieke markt of de gemeenteraadsvergadering.

2. VRAGEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN

Hieronder vindt u een korte weergave van de vragen, moties en amendementen die zijn gesteld/ingediend.

De fractie heeft van mei 2018 tot en met mei 2019 24 vragen gesteld, over:

 1. Schriftelijke vragen over noodtoestand natuur en klimaat (mei 2019)
 2. Schriftelijke vragen over huisdierenopvang Sint Antonie (mei 2019)
 3. Actualiteitsvragen opschorting zwijnenafschot (april 2019)
 4. Vragenuurtje over paddentrek (april 2019)
 5. Schriftelijke vragen over glyfosaat (roundup) (april 2019)
 6. Schriftelijke vragen over preventie zwijnenafschot (april 2019)
 7. Schriftelijke vragen over CO2 neutrale verkeersborden (maart 2019)
 8. Schriftelijke vragen over giftige bollenvelden (maart 2019)
 9. Actualiteitsvraag over natuurlijke bestrijding eikenprocessierups (maart 2019)
 10. Schriftelijke vragen over bomenkap in en rond Apeldoorn (maart 2019)
 11. Schriftelijke vragen over Gat van Zevenhuizen (maart 2019)
 12. Schriftelijke vragen dienstwoning Hoog Soeren (december 2018)
 13. Schriftelijke vragen brandweer en klimaatverandering (december 2018)
 14. Schriftelijke vragen inzake de uitgifte bedrijfskavels (december 2018)
 15. Vragenuurtje over verminderen consumptie dierlijke producten (november 2018)
 16. Vragenuurtje over Greendeal autodelen (oktober 2018)
 17. Schriftelijke vragen over recycling kunstgras (september 2018)
 18. Actualiteitsvragen bomenkap Berg en Bos (september 2018)
 19. Schriftelijke vragen over Apeldoornse slachterijen (september 2018)
 20. Schriftelijke vragen over bomenkap Laan van Zonnehoeve/Julianalocatie (september 2018)
 21. Schriftelijke vragen over beelden in de openbare ruimte (augustus 2018)
 22. Actualiteitsvragen inzake Kroondomein (juli 2018)
 23. Schriftelijke vragen over samenwerking en afstemming dieren (juli 2018)
 24. Actualiteitsvragen inzake verkeerssituatie Hornbach (juni 2018)

De fractie heeft verder 22 moties en 9 amendementen ingediend over:

 • Motie vreemd aan de orde van de dag: AGOVV geen duurzame oplossingsrichting (mei 2019) – verworpen
 • Amendement “Parkeervisie met transferia” wordt voorlopig ingetrokken wegens te weinig draagvlak (maart 2019)
 • Amendement “Welkom in Apeldoorn elektrische voertuigen” ingetrokken na toezegging dat de wethouder zich gaat inzetten dat in alle parkeergarages laadpalen komen (maart 2019)
 • Motie ”Goede voorbereiding is het halve werk” wordt, na toezegging dat de wethouder de mogelijkheden onderzoekt, ingetrokken (maart 2019)
 • Amendement “Welkom in Apeldoorn deelauto’s” wordt, na toezegging van de wethouder om de mogelijkheid van het inzetten van elektrische deelauto’s te onderzoeken, ingetrokken (maart 2019)
 • Motie verlaag maximumsnelheid A1 en A50 (maart 2019) – aangenomen
 • Motie vreemd aan de orde van de dag “Stop uitbreiding Lelystad – verworpen
 • Motie "pluk de vruchten van gezond leven” (februari 2019) – ingetrokken wegens te weinig draagvlak
 • Motie "verlaag BTW op groenten en fruit" (februari 2019) – ingetrokken wegens te weinig draagvlak
 • Motie dorps- en wijkraden (januari 2019) – aangenomen
 • Motie vuurwerkvrije zones in de APV (december 2018) – verworpen
 • Motie vreemd aan de orde van de dag inzake vuurwerkvrije zones voor dieren: na bespreking waarbij de portefeuillehouder toezegt een aantal parken aan te wijzen als hotspots (de raad wordt middels een vertrouwelijke raadbrief hierover geïnformeerd) en in het eerste kwartaal van 2019 met de raad in debat te gaan over vuurwerkvrije zones, wordt de motie ingetrokken
 • Motie vreemd aan de orde van de dag reductie uitstoot scooters (november 2018) – aangenomen
 • Motie Zonneparken zijn van ons allemaal (november 2018) – ingetrokken na toezegging dat dit bij de evaluatie van de zonneparken wordt meegenomen
 • Motie Red de huisdierenopvang (november 2018) – ingetrokken na toezegging dat de wethouder met een voorstel komt
 • Motie Volwaardig en betaalbaar OV (november 2018) – aangenomen
 • Motie voorstel elektrische deelauto's (november 2018) – aangenomen
 • Motie Boodschappen, schoon bij u thuis (november 2018) – aangenomen
 • Motie Faciliteer vrijwillige vuurwerkvrije zones (november 2018) – verworpen
 • Amendement 50 tinten groen (november 2018) – ingetrokken na toezegging van de wethouder dat er vanaf 2020 meer budget is voor het ecologische beleid.
 • Amendement Real X verdient meer en beter (november 2018) – verworpen
 • Amendement Schoner en stiller Apeldoorn (november 2018) - ingetrokken na toezegging dat de luchtkwaliteit spoedig onderwerp wordt in de raad
 • Amendement Groen moet je doen (november 2018) – aangenomen
 • Amendement Klimaat en schoolplein: twee uitdagingen in één (november 2018) – aangenomen
 • Motie vreemd "Klimaatparagraaf" (oktober 2018)- aangenomen
 • Motie vreemd aan de orde van de dag “Eet geen dierendag”(september 2018) – ingetrokken nadat wethouder toezegt op 4 oktober aandacht te schenken aan eet geen dierendag.
 • Motie ondersteun kleine boeren bij duurzame landbouwtransitie (september 2018) – verworpen
 • Motie belofte maakt schuld: stop grote veestallen! (september 2018) – verworpen
 • Motie Vreemd: Alle bomen tellen mee (juni 2018) – ingetrokken na toezegging wethouder om dit mee te nemen in het groenplan
 • Amendement handhaving milieuwetgeving (OVIJ) (juni 2018) – ingetrokken na toezegging wethouder dat de niet uitgevoerde controles alsnog uitgevoerd gaan worden
 • Motie vreemd aan de orde van de dag “bouwstop grote veestallen” – ingetrokken na toezegging wethouder om met een brief hierover te komen

3. COMMUNICATIE

De fractie heeft een Facebookpagina (met 748 volgers), een Twitteraccount (met 1085 volgers) en dit jaar ook een Instagramaccount (nieuw, met nu al 215 volgers). Daarnaast houdt de fractie de website http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl bij. Hieronder vindt u de koppen van de nieuwsberichten van afgelopen jaar.

mei

31 MEI Parkeerproblematiek Apeldoorn-West nog ver weg van duurzame oplossing

13 MEI Noodtoestand natuur en klimaat een feit

2 MEI Apeldoorn gaat oplaten van ballonnen verbieden

april

23 APR Apeldoorn krijgt geen diervriendelijke weginrichting

17 APR Oranje glyfosaatvelden geen reclame voor landbouw en imago groen Apeldoorn

4 APR PvdD vraagt college onmiddellijk afschieten van zwijnen te staken in Beekbergen

maart

25 MRT vraagt Apeldoorn om verkeersborden van bamboe

21 MRT Raad roept gemeente op om te blijven inzetten op snelheidsverlaging snelwegen rondom Apeldoorn

15 MRT Zorgen om gebruik gif bij bollenteelt

6 MRT Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups is goedkoper en beter voor milieu

1 MRT Apeldoorn hakt groen imago om

1 MRT Natuuronvriendelijke praktijken rond Gat van Zevenhuizen

februari

18 FEB Lobby afschaffing hoge BTW-tarief op groente en fruit

15 FEB Opnieuw bomenkap in Apeldoorn!

14 FEB Partij voor de Dieren, SP en Groen Links en Gemeentebelangen pleiten voor Apeldoorns "NEE" tegen airport Lelystad

11 FEB Apeldoorn gaat duurzaamheid bij horeca promoten

januari

30 JAN Boeiende discussieavond toekomst agrarische sector

12 JAN PvdD pleit voor krachtig "Nee" tegen uitbreiding Lelystad

3 JAN Parkeerbeleid in Apeldoorn besproken tijdens Politieke Markt

december

12 DEC PvdD stelt vragen over uitgifte bedrijfskavels

12 DEC PvdD stelt vragen over tekorten brandweer na extreme droogte afgelopen zomer

11 DEC Apeldoorn belooft meer controle op vuurwerkoverlast in vier parken

november

30 NOV Partij voor de Dieren pleit voor vuurwerkvrije zones in Apeldoorn voor dieren

22 NOV Apeldoorn op drie na diervriendelijkste gemeente in Nederland

9 NOV Apeldoorn stemt tegen vuurwerkvrije zones

9 NOV Apeldoorn gooit twee miljoen weg

2 NOV Beschouwingen op de MPB 2019-2022 van gemeente Apeldoorn

oktober

9 OKT Gemeenteraad Apeldoorn maakt zich sterk voor klimaat

8 OKT Raad Apeldoorn vergadert over intensieve veehouderij

5 OKT PvdD zet dierenwelzijnsorganisaties in het zonnetje

september

21 SEP PvdD Apeldoorn stelt opnieuw bomenkap in Apeldoorn aan de kaak

21 SEP Belofte maakt schuld: stop megastallen

15 SEP Actie tegen sluiting Kroondomein

11 SEP 4 oktober: Eet geen dierendag

10 SEP PvdD stelt vragen over slachterijen

9 SEP Opnieuw actie tegen jaarlijkse sluiting Kroondomein

5 SEP Apeldoorn kapt niet met kappen

4 SEP Dierenwelzijn kan altijd beter

3 SEP PvdD stelt vragen over kunst in de openbare ruimte

juli

13 JUL Blijft het Kroondomein dit jaar werkelijk geopend?

9 JUL PvdD stelt vragen over rol van OVIJ bij hulp aan dieren

7 JUL PMA: "Gaaf Gelderland" is nog lang niet gaaf genoeg

1 JUL Presentatie jaarverslag 2017-2018 tijdens ledenvergadering PvdD Gelderland

juni

30 JUN Alle bomen tellen mee in Apeldoorn

15 JUN PvdD wil meer en betere handhaving milieuwetgeving

9 JUN PMA: jaarstukken en begroting OVIJ

9 JUN PMA: jaarverslag leerplein 055

1 JUN PvdD probeert bouw van hoogzitten te verbieden

1 JUN Motie bouwstop op grote veestallen

mei

18 MEI Bijdrage Algemene beschouwing coalitieakkoord


4. ACTIES EN ACTIVITEITEN

Acties en activiteiten worden vaak samen met de werkgroep Apeldoorn georganiseerd. Ongeveer 4x per jaar is er een PvdD-café.

Juni 2018

Zaai-actie

Zwerfafval opruimactie

Juli 2018

Zwerfafval opruimactie

September 2018

Werkbezoek Stadsakkers

Wildwandeling met Harry

Raadsbrede zwerfafval opruimactie

Kroondomeinactie

Belofte maakt schuld: stop megastallen

Oktober 2018

Werkbezoek kinderboerderij

Dierendagtraktatie

Uitreiken oorkondes van mededogen

Werkbezoek afvalrecycling

November 2019

Gele kaart voor college

Januari 2019

Discussieavond toekomst Apeldoornse boeren

Februari 2019

Zwerfafval opruimactie

Anti-jacht actie

Maart 2019

Filmvertoning powerplant

April 2019

Zaai-actie

Mei 2019

Werkbezoek bomenparade

Zwerfafval opruimactie


5. MEDIA

De Apeldoornse fractie van de Partij voor de Dieren is regelmatig in het nieuws, vooral in de regionale krant de Stentor, in de lokale krant het Stadsblad en bij de lokale omroep RTV Apeldoorn en Veluwe Centraal. Hieronder wat voorbeelden.

6. VOORUITBLIK

Onderwerpen politieke agenda

Het komende jaar staan de volgende onderwerpen op onze politieke agenda:

 • Evaluatie en bijstelling van de dierenwelzijnsnotitie
 • Agrarisch perspectiefnota, stimuleren natuurinclusieve landbouw
 • Omgevingsvisie
 • Klimaatneutraliteit
 • Gevolgen van programmatische aanpak stikstof voor de Veluwe
 • Geen biomassa als duurzame energie
 • Vuurwerkvrije zones

We horen graag of er vanuit de ledenvergadering nog andere onderwerpen worden benoemd waaraan wij aandacht zouden moeten besteden.

Samenwerking met werkgroep, leden en samenleving

Daarnaast wil de fractie samen met de werkgroep bekijken hoe de samenwerking verbeterd kan worden, zodat politieke en werkgroepacties elkaar meer gaan versterken. Sinds kort bezoekt de nieuwe werkgroepvoorzitter in dat kader de fractievergaderingen. Daarnaast leggen we steeds vaker werkbezoeken af, bijvoorbeeld naar het asiel, stadslandbouwinitiatieven en wijk- en dorpsraden. We zijn ook van plan om een paar keer per jaar leden uit te nodigen voor een werkbezoek, binnenkort bijvoorbeeld naar het Beekbergerwoud. En tot slot nodigen we alle geïnteresseerden uit op donderdag 19 september voor een kijkje in de keuken bij onze fractie.

Interessant voor jou

Reactie van fractievoorzitter Maaike Moulijn op de Voorjaarsnota 2019

Lees verder

Verslag informatieavond stikstof "Help de Veluwe stikt" van 4 november 2019

Lees verder

    word lid Doneer