Beschou­wingen op de MPB 2019-2022 van gemeente Apeldoorn


Apeldoorn doet aan "groei­denken".

2 november 2018

“Het gaat goed met Apeldoorn”, zo lezen wij in de begroting. Economisch gaat het misschien goed. Groei van het aantal bedrijven, inwoners en toeristen. Overige zaken gaan wat minder goed in Apeldoorn want voor hen is deze groei niet goed.

Wij leven op een aarde met grenzen en de ecologische grenzen zijn allang bereikt, ook in Apeldoorn. En ondanks dat er nog nooit in een MPB zoveel aandacht is geweest voor dieren, natuur, klimaat en de eigen ecologische voetafdruk, waarvoor onze complimenten aan het college, vindt de Partij voor de Dieren dat er in de MPB fundamenteel verkeerde keuzes worden gemaakt.

Een voorbeeld hiervan is de 2 miljoen euro die Apeldoorn wil investeren om hoger onderwijs naar de stad te halen. Wij zien liever dat dit geld aan het MBO zou worden besteed om studenten op te leiden om de energietransitie uit te voeren. Binnen deze sector wordt binnenkort een groot tekort aan handen verwacht. Ook investeringen in topsport, economie en toerisme vinden wij geen prioriteit hebben.

De Partij voor de Dieren pleit voor een efficiënt grondbeleid. Er is grond nodig voor woningbouw, bedrijven, voor het opwekken van duurzame energie, voedselvoorziening, recreatie en niet te vergeten natuur. Er moet een plan komen over hoe de grond zo efficiënt mogelijk wordt ingezet en welke functies voorrang hebben. Slim nadenken en inzetten op het combineren van functies dus bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, fietspaden en parkeerplaatsen in plaats van zonneweides. Ook zou er slimmer kunnen worden omgegaan met de bezetting van woningen. Aangezien er steeds minder personen per huishouden zijn zouden we woningen kunnen splitsten of delen en zo efficiënter met het huidige woningbestand kunnen omgaan.

Kortom; oplossingen voor wereldwijde problemen vragen lokaal omdenken, integrale afwegingen en drastische keuzes, ook in het grondbeleid.

De productie en consumptie van dierlijke producten, zoals vlees, zuivel en eieren, hebben een grote broeikasgasuitstoot. Een landbouwtransitie is hard nodig, waaronder verkleining van de veestapel en inzet op plantaardige eiwitten. In de Apeldoornse doorbraaknota van 2017 werd de eiwittransitie en vermindering van de vlees- en zuivelconsumptie genoemd. Helaas is hierover niets meer te vinden in deze MPB. Dat vinden wij echt een groot gemis in het duurzaamheidsbeleid.

Uit onderzoek van Greenpeace en het Europees milieu-agentschap blijkt dat de Nederlandse lucht tot de vuilste van de wereld behoort. In Apeldoorn voldoet de lucht weliswaar ruimschoots aan de Europese normen, maar dat is echter niet de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie gezond noemt. En aan deze norm voldoet Apeldoorn nog niet. Het college wil dat Apeldoorn 25% onder de Europese normen komt. Wat ons betreft is dat niet ambitieus genoeg en moeten we gaan voldoen aan de WHO-normen.

Ook qua mobiliteit zijn er nog veel verbeteringen mogelijk, die zowel de luchtkwaliteit verbeteren, de parkeer- en verkeersdruk en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Wij willen dat het openbaar vervoer meer gestimuleerd wordt zodat het een volwaardig alternatief wordt voor de auto, onder andere in de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van voldoende openbaar vervoer. De SP dient hierover mede namens ons een motie in. Daarnaast willen wij dat Apeldoorn zich veel meer gaat inzetten voor elektrische deelauto’s. Hiervoor dienen wij een motie in. Kortom, de enorme problemen rondom energie, klimaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit, afval, stikstofuitstoot en andere milieuvervuiling kunnen niet worden opgelost binnen het kader waarin ze gecreëerd zijn. Apeldoorn zal af moeten van het "groeidenken".

Ook op andere terreinen zien we dat er nog onvoldoende sprake is van transformatie en integrale afwegingen. Neem het voorbeeld van Real-X. Er is geen enkele preventieve jeugdhulporganisatie die in staat is om zoveel jongeren op de been te krijgen. De Partij voor de Dieren vindt het zeer onverstandig om Real-X te laten omvallen en daarom steunen wij de motie om de bezuinigingen terug te draaien.

Ook willen we wederom een pleidooi houden voor de huisdierenopvang St Antonie, een unieke organisatie die is opgericht door cliënten van GGNet. De huisdierenopvang vangt tijdelijk huisdieren op van mensen die ziek zijn en opgenomen worden in een zorginstelling. Deze opvang is niet alleen goed voor dieren, het is ook goed voor mensen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die een huisdier hebben sneller herstellen. Sinds zorginstelling GGNet de opvang heeft wegbezuinigd, is het voor de vrijwilligersorganisatie zeer lastig om de boel financieel draaiende te houden. Wij willen dat het college gaat bekijken hoe de huisdierenopvang geholpen kan worden.

Tot slot zijn we zeer verbaasd over de gang van zaken rondom het groenplan. In de raad is het voorstel met de optimale variant unaniem aangenomen. In dat geval verwacht de Partij voor de Dieren dat het op die manier in de begroting komt. Maar het college heeft middelen voor de middelvariant opgenomen, zonder ook maar enige toelichting. Alleen door de oplettendheid van de VVD en de Partij voor de Dieren kwam dit aan het licht. Dit kan echt niet. En daarom geven wij het college een gele kaart, als waarschuwing. Dit mag niet nog een keer gebeuren. Doe wat wordt afgesproken of geef aan dat er een andere keuze is gemaakt en leg uit waarom.

De VVD dient mede namens de Partij voor de Dieren een amendement in om deze fout te herstellen. Het groenplan is voor de biodiversiteit in Apeldoorn te belangrijk om niet voor de optimale variant te gaan.

Note:

Tijdens de bespreking van het MPB heeft het college toegezegd dat vanaf 2020 meer middelen zullen worden vrijgemaakt zodat alsnog de optimale variant uitgevoerd kan worden.

Gerelateerd nieuws

Gemeenteraad Apeldoorn maakt zich sterk voor klimaat

Het is alweer drie jaar geleden dat 195 landen een akkoord sloten om de opwarming van de aarde te beperken. Dit om de klimaat...

Lees verder

Apeldoorn gooit twee miljoen weg

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft geen moeite om 2 miljoen euro uit te geven om te proberen HBO onderwijs naar Apeldoorn te...

Lees verder