PvdD probeert bouw van hoog­zitten te verbieden


1 juni 2018

Op 31 mei jongstleden heeft de Partij voor de Dieren een amendement ingediend om ervoor te zorgen dat er geen (vergunningsvrije) hoogzitten tbv de jacht toegestaan zouden worden in het gebied Drostendal waar nieuwe natuur wordt ontwikkeld.

Helaas was hier geen meerderheid voor, onder andere omdat dit op andere plaatsen wel is toegestaan.

De Partij voor de Dieren heeft om die reden tegen het voorstel gestemd en heeft een initiatiefvoorstel aangekondigd om de bouw van hoogzitten tbv de jacht nergens meer toe te staan.

Gerelateerd nieuws

Bijdrage Algemene beschouwing coalitieakkoord

​Apeldoorn bomenstad De Partij voor de Dieren is verheugd over de aandacht in dit coalitieakkoord voor bomen. Apeldoorn bo...

Lees verder

Motie bouwstop op grote veestallen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart, heeft een meerderheid van de Apeldoornse raad in de stemwij...

Lees verder