PMA: "Gaaf Gelderland" is nog lang niet gaaf genoeg


ziens­wijze Apeldoorn op Gelderse omge­vings­visie vol ambities maar weinig concreet

7 juli 2018

De gemeente Apeldoorn heeft tijdens de PMA van afgelopen donderdag 5 juli, een zienswijze ingediend op de Gelderse omgevingsvisie. Alle politieke partijen mochten hierbij aangeven aan het college welke punten voor hen belangrijk zijn in deze zienswijze.

Fractievertegenwoordiger Eke Havekes, aanwezig namens de Partij voor de Dieren, vindt de ambities prachtig. Er wordt geschreven over gezond, veilig, schoon en welwarend, maar dit zijn wel behoorlijke containerberichten. Hoe de gemeente dit gaat invullen is nog maar de vraag.

Eke wil, om schoon en gezond meer concreet te maken, dat er aandacht komt voor de verduurzaming van de landbouwsector en dat de veehouderij niet verder uitgebreid wordt. Verder moet Gelderland de WHO normen voor luchtkwaliteit gaan hanteren en vraagt ze in de zienswijze meer aandacht voor dieren.

Heb je zelf ook idee├źn voor een beter Gelderland? Tot en met 9 augustus kun je zelf ook een zienswijze indienen. Kijk hiervoor op: https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie