PvdD stelt vragen over rol van OVIJ bij hulp aan dieren


jaar­verslag OVIJ rept geen woord over dieren

9 juli 2018

Bij de presentatie van het jaarverslag van de OVIJ, tijdens de PMA van afgelopen 7 juni, viel het PvdD raadsvertegenwoordiger Eke Havekes op dat er met geen woord gesproken werd over dieren. En dat terwijl in 2015 onder meer de Thor, 144 en ook de OVIJ meer zijn gaan samenwerken op het gebied van landelijke inspectie bij dierenbescherming.

Aangezien haar mondelinge vragen die avond geen bevredigend antwoord verschaften heeft de Partij voor de Dieren besloten het college schriftelijke vragen te stellen naar de rol van de OVIJ bij dierenhulp.

De vragen die Eke en Maaike samen over dit onderwerp hebben opgesteld kun je hier lezen.