Boeiende discus­sie­avond toekomst agra­rische sector


Samen verant­woor­delijk voor kwaliteit

30 januari 2019

De agrarische sector staat onder druk. Met een regering in Den Haag die de klimaatdoelstellingen niet haalt zal daarmee ook het werk van de boer nog eens extra onder een vergrootglas worden gelegd.

Ook bij de gemeenteraad van Apeldoorn staat dit onderwerp komend voorjaar op de planning en dus organiseerde fractievoorzitter Maaike Moulijn een discussiebijeenkomst om zo deze "koe bij de horens te vatten" want wat leeft er en wat zijn de meningen van diverse experts?

De stelling van Fredique Schouten van Caring Vets luidt: Wie bepaalt wat dierenwelzijn is? Dierenwelzijn wordt bepaald door mensen en die kunnen niet objectief zijn. Er zijn verschillende belangen en we raken gewend aan datgene wat we zien. Een zeug in een kraamkooi lijkt in goede omstandigheden te leven. Warm, schoon en gezond. Maar vanuit het dier gezien krijg je een ander beeld. Want ze kan geen natuurlijk gedrag vertonen. Geen stap verzetten, geen nest maken of contact zoeken met de biggen. Keurmerken voor een beter leven stimuleren al wel bewustzijn. Ook hangt er een prijskaartje aan veranderingen.

Boki Luske van het Louis Bolk Instituut: Biodiversiteit en natuur, de transitie naar natuurinclusieve landbouw vergt een systeemverandering In de keten zijn de afnemers, de leveranciers en de consument samen verantwoordelijk. We moeten kijken naar de kwaliteit van de leefomgeving en producten. Niet alleen naar de kwantiteit. Intensieve landbouw heeft negatieve effect op natuurgebieden. Daarom extensieve landbouw. Rekening houden met de draagkracht van de bodem waarop je leeft. We moeten boeren steunen die op die manier werken.

Onderzoek toont ook aan dat er wel voldoende ruimte is om iedereen te voeden als we meer plantaardig eten. Een manier om de verborgen kosten zichtbaar te maken is door de kosten van belastende producten door te berekenen. Belasting verhoging voor vervuilende producten en belasting verlaging op schone producten. De landelijke politiek is aan zet om het goede voorbeeld te geven. Denk bijvoorbeeld aan het terugdraaien van de btw maatregel van 6% naar 9% op groente en fruit zegt ook de heer Vollenbroek van Burgernetwerk Leefmilieu. Veehouderij wordt steeds grootschaliger en we zijn naast Amerika de grootste importeur van veevoer en de grootste exporteur van vlees. Dit met alle negatieve effecten van dien. Denk aan Q-koorts en aantastende stoffen zoals stikstof en ammoniak. Ook stank geeft overlast.

Vlees en zuivel was van oudsher een luxe product. Sinds de hongerwinter wordt er meer en meer geproduceerd. Goed en goedkoop eten. Boeren investeren veel en werken keihard en efficiënt voor weinig geld. Externe kosten worden niet doorbereken aan de consument. Maar de producenten, bodem, de natuur en de dieren betalen die prijs. We profiteren met zijn allen van de producten van de boer. De boer zit in een spagaat. Een omslag kost geld en we kunnen dit risico niet op de boer afschuiven. We hebben in Nederland boter op ons hoofd. We geloven maar al te graag in de mooie plaatjes van blije dieren in de vee-industrie maar die geven geen reëel beeld omdat de consument geen reële prijs betaalt.

In 2050 wonen er waarschijnlijk 10 miljard mensen op de aarde. Dat zijn veel monden om te voeden. Dat is alleen mogelijk wanneer vlees en zuivel weer als luxe wordt gezien. Het is bewezen dat we prima gezond kunnen leven van een plantaardig voedsel.

Voedseltransitie begint met ruimte voor de boer. Hij heeft een sleutelrol in het voeden van de mensen en het gezond houden van de aarde. Ook leveren ze werkgelegenheid. Helaas stoppen er 5 boeren per dag en die grond gaat naar de grote boeren. Kleine boeren redden het alleen met onze steun. Met elkaar kunnen we kleine initiatieven versterken door biologische streekproducten te adopteren. Een idee is een Apeldoorns plan voor kleinschaligheid. Apeldoorners hebben te weinig kennis over het boerenleven. De kringloop heeft een kostenplaatje. De consument moet bereid zijn om meer te betalen. Ook mensen met een klein budget kunnen gezonde keuzes maken. De overheid moet lef tonen. Het is al mooi dat we samen praten. De voedseltransitie = samen doen.

Wethouder Jeroen Joon, aanwezig namens de Apeldoornse politiek doet een duit in het zakje in wil graag helpen om mensen te verleiden tot het maken van gezonde keuzes.

Gerelateerd nieuws

PvdD pleit voor krachtig "Nee" tegen uitbreiding Lelystad

Tijdens de Politieke Markt (PMA) van donderdag 10 januari is er stevig gedebatteerd over welk standpunt de gemeente Apeldoorn...

Lees verder

Apeldoorn gaat duurzaamheid bij horeca promoten

Afgelopen donderdag, 7 februari, werd tijdens de PMA (Politieke Markt) de horecavisie van de gemeente Apeldoorn besproken. I...

Lees verder