PvdD pleit voor krachtig "Nee" tegen uitbreiding Lelystad


Negatieve gevolgen voor Apeldoorn en de Veluwe zijn te groot

12 januari 2019


Tijdens de Politieke Markt (PMA) van donderdag 10 januari is er stevig gedebatteerd over welk standpunt de gemeente Apeldoorn moet innemen bij de uitbreiding van Lelystad Airport.

Lelystad wil vanaf 2020 meer vakantievluchten gaan verwerken. De voorgestelde aanvliegroutes zijn echter tot nu toe voor de gemeente onacceptabel. Ze zorgen voor geluidsoverlast.

Andere vliegroutes zijn echter pas mogelijk wanneer het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld en Apeldoorn wil dat tot die tijd de uitbreiding van Lelystad wordt tegengehouden.

De Partij voor de Dieren ziet het liefst vliegveld Lelystad helemaal niet uitbreiden en ziet zich hierin gesteund door meerdere partijen binnen de raad. Naast geluidsoverlast zijn de verhoogde uitstoot van fijnstof, CO2 en stikstof boven de stad en de Veluwe onacceptabel.

Het college gaat nu namens de gemeente een zienswijze indienen en wethouder Willems heeft toegezegd dat zowel de negatieve gevolgen voor klimaat en natuur, als de problemen met het geluid, meegenomen zullen worden in deze zienswijze.

Ook u, als burger, kunt bezwaar maken tegen de uitbreiding van Lelystad en hierover, tot uiterlijk 22 februari, een zienswijze indienen. Ga hiervoor naar de website: zienswijzelelystadairport.nl

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Parkeerbeleid in Apeldoorn besproken tijdens Politieke Markt

Tijdens de bespreking van de parkeervisie heeft Maaike Moulijn, namens de PvdD, de raad opgeroepen om als gemeente ambitie te...

Lees verder

Boeiende discussieavond toekomst agrarische sector

De agrarische sector staat onder druk. Met een regering in Den Haag die de klimaatdoelstellingen niet haalt zal daarmee ook h...

Lees verder