Raad Apeldoorn vergadert over inten­sieve veehou­derij


PvdD fel tegen nieuw bestem­mingsplan Beemte Broekland

8 oktober 2018

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 oktober zal het bestemmingsplan Beemte-Noord aan bod komen.

Dit gebied was ooit bedoeld als LandbouwOntwikkelingsGebied (LOG), waar megastallen mochten komen. De Partij voor de Dieren heeft altijd fel tegen dit plan geprotesteerd. En gelukkig is het plan in 2012 vernietigd door de Raad van State.

Nu ligt er een nieuw bestemmingsplan voor ditzelfde gebied en ook in dit plan wordt er aan de intensieve veehouderij ruimte geboden om uit te breiden, weliswaar minder dan vroeger maar nog steeds te veel.

De Partij voor de Dieren is tegen het uitbreiden van veestallen. Niet alleen voor de dieren, maar ook vanwege de schadelijke uitstoot van CO2, methaan, stikstof, ammoniak, toename van verkeer en geuroverlast, en het risico op zo├Ânosen zoals Q-koorts. We zijn dus tegen dit bestemmingsplan.

Gerelateerd nieuws

PvdD zet dierenwelzijnsorganisaties in het zonnetje

De Partij voor de Dieren heeft op donderdag 4 oktober, ter gelegenheid van Dierendag, speciale oorkondes uitgereikt aan een d...

Lees verder

Gemeenteraad Apeldoorn maakt zich sterk voor klimaat

Het is alweer drie jaar geleden dat 195 landen een akkoord sloten om de opwarming van de aarde te beperken. Dit om de klimaat...

Lees verder