Dieren­welzijn kan altijd beter


Weet jij verbe­ter­punten?

4 september 2018

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat de raad van Apeldoorn de dierenwelzijnsnotitie aannam. Sinds die tijd is er veel gedaan om de notitie te verbeteren en zijn de meeste van onze amandementen hierover door de dienst overgenomen en uitgevoerd.

Binnenkort komt er een evaluatie door het college over de stand van zaken aangaande het dierenwelzijn in Apeldoorn en de uitvaarbaarheid van de notitie.

Als voorbereiding op deze evaluatie wil de PvdD graag van jou horen wat jij vindt van het dierenwelzijnsbeleid van Apeldoorn en wat jij vindt beter kan.

We horen graag van je. Stuur ons een mailtje (pvdd@apeldoorn.nl) of reageer op Facebook. Alvast bedankt.