Schrif­te­lijke vragen over Parkinson


Bloot­stelling aan pesti­ciden blijkt belang­rijke oorzaak sterke toename Parkinson

Indiendatum: 26 jun. 2024

Onlangs is uit onderzoek gebleken dat het aantal patiënten met de ziekte Parkinson in Nederland in tien jaar tijd met 30 procent is toegenomen. Een belangrijke oorzaak van de groei is de blootstelling aan pesticiden. https://nos.nl/artikel/2490568-steeds-meer-mensen-met-parkinson-ook-twintigers-en-dertigers

De Partij voor de Dieren wil weten wat de gemeente Apeldoorn doet om de gezondheid van inwoners te beschermen.

  1. 1. Hoeveel inwoners in de gemeente Apeldoorn lijden aan de ziekte van Parkinson?
  2. Ook in Apeldoorn worden pesticiden gebruikt. Grootgebruik is er onder andere bij de oprukkende bollenteelt. Is de gemeente in gesprek met agrariërs over vermindering van het pesticidegebruik? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  3. Steeds meer gemeenten beschermen de omgeving door een spuitverbod te hebben in de buurt van de bebouwde omgeving en kwetsbare functies, zoals scholen en kinderdagverblijven. Zie: https://nos.nl/artikel/2519745-opnieuw-verbod-op-lelieteelt-nu-bij-limburgs-dorp. In hoeverre doet de gemeente Apeldoorn dit? En indien niet, waarom niet?
  4. In hoeverre wordt er in de gemeente milieu zonering (i.c. spuitzones) toegepast in de ruimtelijke plannen?
  5. In hoeverre vindt er controle plaats of agrariërs zich houden aan de regels die in 2018 zijn ingegaan over driftreductie? En wat zijn daarvan de bevindingen? Zie: https://nos.nl/artikel/2524930-pesticiden-nog-in-verre-omgeving-te-vinden-ook-in-beschermde-gebieden
  6. Steeds meer gemeenten stellen eisen bij pachtcontracten over het niet gebruiken van pesticiden. Doet de gemeente Apeldoorn dat ook? Zo ja, welke eisen worden gesteld? Zo nee, waarom niet? https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/glyfosaat-steeds-minder-geliefd-maar-niet-overal

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren