Amen­dement fossiele reclame weren


MPB 2023-2026

1 november 2022

De Apeldoornse gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, stelt voor om fossiele reclame uit de Apeldoornse openbare ruimte te weren door na prestatie 3.5.1 als prestatie toe te voegen:

3.5.2 Apeldoorn gaat bij de komende aanbestedingen voor reclameborden als voorwaarde opnemen dat fossiele reclame zoveel als mogelijk geweerd wordt.

Toelichting:

Fossiele reclame heeft als doel consumenten te verleiden meer producten af te nemen die gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. Fossiele brandstoffen zijn grote veroorzakers van klimaatverandering en van luchtvervuiling. Aangezien Apeldoorn grote duurzaamheidsambities heeft en graag een klimaat neutrale gemeente wil zijn, past het niet dat in het straatbeeld opgeroepen wordt om meer fossiele producten en diensten af te nemen. Dit voorstel beoogt uitingen van fossiele reclame uit het Apeldoornse straatbeeld te weren, om zo te komen tot een echt toekomstbestendige openbare ruimte.


Eerder stelde de Partij voor de Dieren al schriftelijke vragen over dit onderwerp (1). In de beantwoording stelt de gemeente dat zij onvoldoende juridische mogelijkheden ziet, en komt zij vervolgens met de gemeente Utrecht als voorbeeld van een gemeente die dezelfde lijn zou volgen. Terwijl juist Utrecht in de persoon van wethouders Kees Diepeveen van alles doet om binnen de mogelijkheden die er wel zijn fossiele reclame zoveel mogelijk te weren (2). Apeldoorn zou inderdaad de Utrechtse lijn moeten volgen, en fossiele reclame ook moeten weren uit het straatbeeld.

Arjan Groters

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen