Amen­dement JA/JA-sticker


MPB 2023-2026

1 november 2022

De Apeldoornse gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Overwegende:

  • dat volgens de begroting Apeldoorn investeert in duurzaamheid; naast armoedebestrijding en woningbouw is duurzaamheid één van de speerpunten;
  • dat één van ambities in het programma Milieu het verminderen van het gebruik van grondstoffen is; (1)
  • dat afval voorkomen de eerste stap is op de ladder van Lansink; (2)

Constaterende:

  • dat veel inwoners van Apeldoorn folders ongelezen bij het oud papier doen;
  • dat invoering van de Ja/Ja-sticker een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van grondstoffen: niet alleen minder papier, maar ook minder inkt en minder brandstof voor verspreiding;
  • dat invoering van deze sticker minder afval oplevert voor huishoudens, in Amsterdam gemiddeld zo’n 33 kilo per huishouden per jaar; (3)
  • dat de keuzevrijheid van inwoners van de gemeente Apeldoorn niet wordt aangetast: iedereen die dat wil kan zijn folders blijven ontvangen;
  • dat verschillende gemeenten, van Amsterdam tot Rheden, al een Ja/Ja-sticker hebben ingevoerd;
  • dat Apeldoorn als grootste gemeente in de Cleantech Regio niet achter kan blijven bij het goede voorbeeld van Zutphen waar de sticker al ingevoerd is;

Verzoekt een nieuw punt toe te voegen aan de MPB 2023-2026, bij prestaties van programma Milieu:

1.1.5 We voeren de Ja/Ja-sticker in de gemeente Apeldoorn in 2024, of eerder indien haalbaar;

en gaat over tot de orde van de dag.

Arjan Groters

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen