Apeldoorn zegt nee tegen scha­liegas


4 juli 2014

De Partij voor de Dieren is verheugd dat de gemeente Apeldoorn nu eindelijk werk maakt van haar duurzaamheidambitie.

Al eerder, namelijk in september 2012, heeft de Partij voor de Dieren, middels een motie, de gemeente opgeroepen om duidelijk afstand te nemen van proefboringen en de winning van schaliegas en te kiezen voor hernieuwbare energie.

In de raadsvergadering van 3 juli 2014, heeft de gemeente Apeldoorn ook daadwerkelijk dit standpunt ingenomen: “Schaliegas is een fossiele energiebron en Apeldoorn wil inzetten op duurzame energie”.

Burgemeester en wethouders verwachten dat er ook “een zeer gering maatschappelijke draagvlak is voor de winning van schaliegas in zijn algemeenheid en in het bijzonder binnen de gemeente Apeldoorn”. (bron: de Stentor)

De Partij voor de Dieren vertrouwt erop dat de gemeente Apeldoorn nu doorpakt en zich volledig inzet voor duurzame energie.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stemt tegen Hornbach "draak"

Ondanks protesten van de Partij voor de Dieren, heeft de raad van de gemeente Apeldoorn toegestemd in de bouw van een vestigi...

Lees verder

Actie tegen sluiting Kroondomein

Binnenkort worden grote delen van het Kroondomein enkele maanden voor het publiek gesloten. Officieel voor de rust van het wi...

Lees verder