Eerlijk bankieren in Apeldoorn


15 december 2013

Apeldoorn 15 december 2013. De Partij voor de Dieren heeft op 14 november een motie over "Eerlijk bankieren" ingediend in de Apeldoornse gemeenteraad, ondersteund door Gemeentebelangen en PSA. Er is veel kritiek over de manier waarop veel banken omgaan met geld. In de eerlijke bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl) wordt aangegeven in hoeverre banken handelen volgens de principes van goede arbeidsvoorwaarden, gezondheid, transparantie, klimaat, dierenwelzijn en natuur. Een gemeente werkt met publiek geld en zou volgens ons het goede voorbeeld moeten geven door een bank te kiezen die eerlijk omgaat met geld. De huisbank van de gemeente Apeldoorn is ABN AMRO. Deze bank scoort ondermaats op de principes van eerlijk bankieren. Tijd om daar iets aan te doen.

In de motie vroegen we B&W om de mogelijkheid te onderzoeken over te stappen op een bank, die wel volgens de eerlijke bankprincipes werkt, zoals de ASN Bank en Triodosbank. Na indiening van deze motie ontstond een hilarische discussie. "Heel lief, maar naïef”, oordeelde de PvdA over de motie. ABN AMRO is een staatsbank dus die zal toch zeker echt geen vreselijke dingen met het geld doen, vonden ook de VVD en D66. Over naïef gesproken... De SGP wil eerst met elkaar bespreken welke ethische principes de raad belangrijk vindt en niet zomaar de principes van de eerlijke bankwijzer overnemen. Nee, stel je voor, straks hebben we zomaar een eerlijkere wereld! Leefbaar Apeldoorn kiest liever voor een degelijke bank en dus niet voor Triodos of ASN Bank. Bovendien vindt Leefbaar Apedoorn dat de Partij voor de Dieren verder moet leren kijken dan hun eigen principes. Tja, volgens ons zijn ASN en Triodos degelijke banken en zou de raad verder moeten kijken en ook de maatschappelijke impact moeten meewegen bij haar bankkeuze.

Maar uiteindelijk bleek de wethouder voor rede vatbaar. Hij stelde dat de gemeente blijkbaar naïef is, want zij doet al zaken met de Triodosbank. Hij voegde eraan toe dat hij het niet naïef vindt om Triodos als bank te kiezen. En zegde toe dat bij de volgende aanbesteding voor bankzaken het college zal voorstellen of de raad sociale en duurzame criteria wil opnemen in het bestek.

En dat duurt dan nog tot 2021… Toch hebben we op grond van deze toezegging de motie ingetrokken na dit verhelderende debat.

Gerelateerd nieuws

Gemeenteraadverkiezingen 2014

Apeldoorn, 15 december 2013. De Partij voor de Dieren kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Apeldoorn zi...

Lees verder

Harry Voss bij Spraakmakend

Apeldoorn, 15 december 2013. Op zondag 1 december was Harry Voss te gast bij Spraakmakend van RTV Apeldoorn. Harry is niet al...

Lees verder