Fout ontdekt in planMER LOG Beemte/Vaassen


27 mei 2012

Op 7 juni a.s. wordt in de Politieke Markt Apeldoorn het bestemmingsplan van het LOG Beemte/Vaassen behandeld. Komt daar wel of geen intensieve veehouderij? De meeste mensen denken dat VVD, CDA, Leefbaar Apeldoorn, Christen Unie en SGP (21 van de 39 zetels) dat varkentje wel eens even zullen gaan wassen, maar zonder slag of stoot zal dat toch niet gaan. Omdat de vestiging van megastallen negatieve effecten voor het milieu heeft, dient bij het bestemmingsplan een planMER (milieu effect rapport behorende bij het bestemmingsplan) gemaakt te worden, dat de milieugevolgen van de vestiging van het LOG in kaart moet brengen.

Dit is voor de gemeente door het onderzoeksbureau Arcadis uitgevoerd. In het planMER worden zaken als geur, fijnstof en ammoniakemissies behandeld. En nu heeft de Partij voor de Dieren in de paragraaf over de effecten van de stikstofdeposities op de nabijgelegen Natura2000-gebieden (de Veluwe en de IJssel-uiterwaarden) een grove fout ontdekt. Het planMER concludeert n.l. dat door de verhuizing van agrarische bedrijven die nu dicht bij Natura2000-gebieden liggen naar het LOG deze stikstofdeposities gaan afnemen. Dit is echter uit de gepresenteerde gegevens niet af te leiden. De Partij voor de Dieren zal dit op 7 juni zeker in de strijd gaan gooien! En natuurlijk zullen we het ook over de andere aspecten van de megastallen hebben: dierenwelzijn, volksgezondheid en landschapsbederf.

Gerelateerd nieuws

Schriftelijke vragen over 'haringsmaakles' op basisschool

Onlangs kreeg groep 7 van basisschool de Gong in Apeldoorn een 'haringsmaakles' van het Nederlands Visbureau, als o...

Lees verder

Meer aandacht voor voorkomen van schulden

Het beroep op de schuldhulpverlening wordt steeds groter terwijl er vanuit het Rijk extra bezuinigingen plaatsvinden. Ti...

Lees verder