Fractie maakt bewaar tegen lelie­teelt


16 augustus 2011

De Partij voor de Dieren heeft bij de gemeente Apeldoorn bezwaar gemaakt tegen de teelt van lelies op het terrein van de religieuze instelling Don Bosco in Assel.

Volgens de partij worden er zware bestrijdingsmiddelen gebruikt bij de teelt van het bolgewas, terwijl het terrein een agrarische enclave is in Natura 2000. Ook zou de lelieteelt schadelijk zijn voor bezoekers van de naastgelegen horecagelegenheid Halte Assel.

De partij heeft de teelt niet alleen aangekaart bij de gemeente Apeldoorn, maar ook bij de provincie en de minister. Daarnaast heeft de partij een klacht ingediend bij de Voedsel en Waren Autoriteit. De Partij voor de Dieren zegt na een tip achter de teelt van de lelies temidden van het natuurgebied te zijn gekomen.

Volgens de partij worden er bij de lelieteelt zeer grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen gebruikt, veel meer dan bijvoorbeeld bij de teelt van maïs. Zo noemt de partij stoffen als tridex, sumicidine en imidacloprid. De stoffen zouden schadelijke gevolgen hebben voor het zenuwcentrum, bij proefdieren kanker hebben veroorzaakt en een ernstige bedreiging zijn voor bijen. Bovendien is bij de teelt veel water nodig, onder meer voor het schoonspoelen van de bollen, waardoor vervuiling van het grondwater dreigt, zegt de partij.

In een brief aan de gemeente eist de partij een onderzoek naar de gevolgen van de teelt voor het omliggende natuurgebied. De partij houdt de gemeente daar verantwoordelijk voor. Ook bij de provincie, die over milieu en Natura 2000 gaat, heeft de partij vragen gesteld. Volgens de gemeente mogen op basis van het bestemmingsplan bolgewassen op het perceel worden geteeld.

Het kweken van lelies en het gebruik van bestrijdingsmiddelen vindt plaats op akkerland. Daar is de wet milieubeheer niet van toepassing. Dat gebruik is geregeld in de Wet Gewasbeschermingsmiddelen. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) houdt namens het rijk toezicht op naleving van de wet. De gemeente wijst de klacht van PvdD af, omdat er geen overtredingen worden begaan. Voor de effecten op Natura 2000 wijzen gemeente en VWA naar de provincie. Die kon nog niet reageren. De gemeente gaat buurman Halte Assel niet waarschuwen.

Gerelateerd nieuws

Bezoek aan paardenspektakel Beekbergen

Op 1 augustus j.l. bracht fractievoorzitter Harry Voss een bezoek aan de paardenevenementen in Loenen en Beekbergen om te ...

Lees verder

Beter toegangelijkheid dorpen met OV

Partij voor de Dieren Apeldoorn stemt in met het voorstel om het taxivervoer in Apeldoorn aan te sluiten bij Provinciale sy...

Lees verder