Gemeen­teraad Apeldoorn geïn­stal­leerd


11 maart 2010

Op 11 maart werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Namens de Partij voor de Dieren is Harry Voss gemeenteraadslid. Jeanco Lapierre Armande en Maaike Moulijn zijn benoemd als fractievolgers. Voor meer informatie, klik hier.