Harry Voss op bezoek bij buurt­be­woners Zuiderpark


24 oktober 2012

Apeldoorn, 24 oktober. Op 24 oktober jl. is fractievoorzitter Harry Voss samen met enkele andere fracties op bezoek geweest bij verontruste bewoners van het Zuiderpark. Aanleiding hiervoor was de eerdere toezegging van de gemeente Apeldoorn om hoogspanningskabels in deze buurt ondergronds te gaan leggen. Dit gaat nu niet gebeuren vanwege de bezuinigingrondes die momenteel in Apeldoorn plaatsvinden.
De buurt wacht al meer dan zeven jaar op maatregelen en zijn het wachten beu. Nu er besloten is om voorlopig niet tot het ondergronds leggen van de kabels over te gaan is er grote onrust otstaan over de gezondheid van de bewoners. Eerdere afspraken die zijn gemaakt, zijn van tafel geveegd.
De Partij voor de Dieren zal de motie die in de maak is steunen.