Meer burger­kracht en duur­zaamheid


15 december 2013

Apeldoorn, 15 december 2013. De Partij voor de Dieren heeft een amendement ingediend om middelen beschikbaar te stellen voor een fonds van groene en duurzame initiatieven vanuit de samenleving. Dit komt in de plaats van lobbygeld voor het college om "met geld meer geld te maken". Want dat vindt de PvdD eerder een slogan van een dubieus beleggingsproduct dan een serieus begrotingsonderdeel. Het amendement is helaas niet aangenomen.