Nieuw ecoduct A1 bij Hoog Buurlo


6 september 2011

Op 5 september j.l. werd het nieuwe ecoduct over de A1 bij Hoog Buurlo geopend. Hierbij waren o.a. Prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en Minister Schultz van Haegen aanwezig om de openingshandeling te verrichten. Bij deze opening wist de minister vol trots te vertellen dat, ondanks de nodige bezuinigingen, er maatregelen genomen zullen worden om de ecologische versnippering tegen te gaan. Het gaat hierbij om 215 projecten, waarvan er reeds 91 zijn gerealiseerd. De minister liet weten dat er dat er zeker honderden herten en zwijnen gebruik maken van deze ecoducten. Hier werd alleen niet bij verteld dat die aantallen meestal worden gebruikt om het afschot goed te praten.


Nog geen 1,5 jaar terug ontdekte Harry Voss, fractievoorzitter Partij voor de Dieren in Apeldoorn, dat pal achter het ecoduct bij Hoog Buurlo een hoogzit was geplaatst. Na snelle actie en vragen in de Kamer was het bouwwerk gelukkig binnen twee dagen weg.
De PvdD-fractie in Apeldoorn was aanwezig bij de opening van het ecoduct, net zoals bij het begin van dit project. Zij zullen alles op de voet blijven volgen.

Gerelateerd nieuws

Beter toegangelijkheid dorpen met OV

Partij voor de Dieren Apeldoorn stemt in met het voorstel om het taxivervoer in Apeldoorn aan te sluiten bij Provinciale sy...

Lees verder

Cynische sollicitatie Houtvesterij \'t Loo

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn heeft een sollicitatiebrief gestuurd naar Hare Majesteit de...

Lees verder