Partij voor de Dieren pleit voor mededogen en duur­zaamheid bij FNV-debat


1 maart 2014

Tijdens het FNV-debat pleitte de Partij voor de Dieren voor een andere, aangenamere samenleving, gebaseerd op mededogen en duurzaamheid. Qua zorg, armoedebestrijding en werkgelegenheid moeten we werken aan een samenleving die niet gebaseerd is op economische groei en winst, maar op duurzaamheid en mededogen. "Het streven naar winst heeft ertoe geleid dat we de belangen van mensen en dieren uit het oog zijn verloren. In de zorg gaat het daardoor meer om minuten zorg verlenen dan om de mensen erachter. De eenzijdige blik op economische groei heeft ervoor gezorgd dat we de aarde op gebruiken zodat er niets overblijft voor mensen in andere landen en generaties na ons", aldus kandidaat-raadslid Maaike Moulijn. Er wordt door dit kabinet enorm bezuinigd op zorg en inkomensondersteuning. Apeldoorn moet echt naar alternatieven zoeken om de zorg voor de meest kwetsbaren te realiseren. Haar pleidooi om initiatieven als Staksakkers (waar minima en mensen met zorg hun eigen groenten kunnen verbouwen) te ondersteunen en stimuleren, kon op een groot applaus rekenen.

Gerelateerd nieuws

Pleidooi voor idealistische wethouder in Nr 5 debat

Nieuwkomer Nathalie Hoogstraten debuteerde grandioos bij het nr 5 debat. Op de vraag welke wethouder de Partij voor de Dier...

Lees verder

Harry Voss gaat fruitbomen plaatsen

Apeldoorn, 2 maart 2014. Het is nu verkiezingstijd en veel partijen besteden hun vaak riante verkiezingskas aan grote banners...

Lees verder