Partij voor de Dieren woest over afschieten hang­buik­zwijntjes.


9 februari 2016

Afgelopen vrijdag zijn twee hangbuikzwijntjes, die door iemand gedumpt waren in het Hoenderlose bos, door boswachters en een opzichter van Faunabeheer afgeschoten.

De Partij voor de Dieren vindt het verschrikkelijk wat er gebeurd is. De gemeente heeft immers een zorgplicht ten aanzien van zwerfdieren en het doden van deze dieren had alleen gemogen wanneer er sprake was geweest van een medische noodzaak of wanneer de dieren voor acuut gevaar hadden gezorgd.

Van beiden was geen sprake. Op een filmpje op de site van de Stentor van afgelopen vrijdag is te zien hoe de tamme dieren tot op een halve meter benaderbaar waren.

Er waren dus alternatieve middelen om de dieren te vangen zoals een verdovingsgeweer of een vangkooi.

Fractievoorzitter Harry Voss heeft op persoonlijke titel aangifte gedaan bij de politie van het opzettelijk doden van de twee hangbuikzwijntjes. De Partij voor de Dieren stelt aankomende donderdag onderstaande actualiteitsvragen aan het college over deze, volgens de Partij misselijkmakende zaak. Er mag in dit soort situaties niet naar het jachtgeweer gegrepen worden, aldus de Partij.

Actualiteitsvragen over afschieten hangbuikzwijntjes

Vorige week zijn er door boswachters en een opzichter Faunabeheer gedumpte hangbuikzwijntjes afgeschoten. De Partij voor de Dieren vindt het verschrikkelijk en onbehoorlijk wat hier is gebeurd en stelt hierover de volgende vragen.


1. Wat doet de gemeente eraan om ervoor te zorgen dat dieren niet zomaar in het wild worden gedumpt?
2. Deze dieren behoren niet tot de in het wild levende dieren, zij werden gehouden.
Betekent dit dat de dieren officieel vallen onder de 14 dagen opvangplicht door de gemeente?
Zo ja, waarom heeft de gemeente zich niet gehouden aan deze wettelijke opvangplicht?
Zo nee, onder welk beleid vallen deze gedumpte dieren dan wel?
3. Was de gemeente op de hoogte dat deze hangbuikzwijntjes neergeschoten zouden worden? Zo ja, hoe staat ze hier tegenover? Zo nee, hoe kan het dat de gemeente hiervan niet op de hoogte was?
4. Was er een handhaver van de gemeente aanwezig? Zo ja, wat waren zijn/haar bevindingen? Zo nee, waarom niet?
5. In de Stentor van afgelopen zaterdag stond dat de journalist de dieren tot een meter kon benaderen, maar de boswachters waren niet in staat om deze niet-wilde dieren te vangen. Waarom zijn er geen alternatieve vangmethoden gebruikt, zoals een verdovingspistool, inloopkraal of vangkooi?
6. Wie heeft er toestemming gegeven voor het doodschieten van deze zwijntjes?
Was deze instantie hiertoe bevoegd?
7. Zijn er gedragsregels of protocollen voor dit soort situaties, waarin gehouden dieren in het wild worden gedumpt? Zo ja, welke en hebben de boswachters en faunabeheerder zich hieraan gehouden?
8. In de krant stond dat er geen opvangmogelijkheden voor de zwijntjes waren. De zwijntjes die zich wel hebben laten vangen, zijn door een particulier opgevangen.
Hoe heeft de gemeente de opvang van dit soort niet in het wild levende dieren geregeld?
9. Zouden de gemeentelijke kinderboerderijen opvangmogelijkheden voor dit soort gevallen kunnen organiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat dit geregeld worden?
10. Vindt het college ook dat hier te snel naar een jachtoplossing is gegrepen, en hoe gaat u dat in de toekomst voorkomen?

foto: de Stentor

Gerelateerd nieuws

 Partij voor de Dieren roept GGD op om gezondheidsrisico's van vlees bekend te maken

Tijdens de politieke markt van afgelopen donderdag 4 februari, riep de Partij voor de Dieren op om meer aandacht te besteden ...

Lees verder

Werkgroep PvdD Apeldoorn organiseert filmavond

Dinsdag 29 maart organiseert de werkgroep van de Partij voor de Dieren Apeldoorn een filmavond. De film die deze avond getoo...

Lees verder