Proef­bo­ringen scha­liegas


24 november 2012

Apeldoorn, 24 november 2012.

Op 22 november jl. is er tijdens de Raadsvergadering gesproken over het voorstel om een standpunt in te nemen naar aanleiding van proefboringen naar schaliegas. Het resultaat was dat de Raad niet bij voorbaat een standpunt wil innemen en dit aan de stichting Schaliegasvrij wil laten weten.

Fractievoorzitter Harry Voss laat in zijn stemverklaring weten dat hij er hoogst ongelukkig mee is dat hij mede-ondertekenaar is omdat brieven namens de hele raad verzonden worden (hij wil daar graag nog eens over praten met de raad). Ook geeft hij aan dat dit het moment was geweest om duidelijk aan te geven dat het ernst is met de duurzaamheidsagenda van de gemeente Apeldoorn.

Harry Voss heeft dan ook tegen het versturen van deze brief gestemd!
Op 6 juni jl. heeft de Stichting Schaliegasvrij Nederland namelijk al een brief gestuurd naar gemeente Apeldoorn waarin deze stichting het College verzoekt om een duidelijk standpunt in te nemen omtrent proefboringen naar schaliegas.

Het College heeft Stichting Schaliegasvrij toen laten weten dat er geen standpunt in wordt genomen omdat er een onderzoek wordt gestart naar de risico’s en de gevolgen van proefboringen.

De gemeenteraadsfractie Apeldoorn van Partij voor de Dieren heeft al in een motie laten weten dat ze tegen proefboringen zijn. Jammer genoeg moet de fractie meegaan met het democratisch besluit van de Raad.


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Uitreiking certificaat

Apeldoorn, 13 november 2012. Fractievoorzitter Harry Voss is aanwezig geweest bij de uitreiking van het certificaat "D...

Lees verder

Nieuw voertuig voor brandweer Hoog Soeren

Apeldoorn, 7 december 2012. Fractievoorzitter Harry Voss is maandag 3 december jl. bij de officiële ingebruikname gewees...

Lees verder