PvdD fractie stemt tegen grond­of­fen­sief­motie van VVD


11 oktober 2012

Apeldoorn, 11 oktober 2012 - De Partij voor de Dieren vindt de grondoffensiefmotie van de VVD ongepast. De partij die bij uitstek schuldig is aan het grondbedrijfdebacle past een bescheiden rol, aldus fractievoorzitter Harry Voss.
In de bewuste motie vroeg de VVD aan het College van B&W om een voorstel aan de raad voor te leggen voor een offensieve strategie, bijvoorbeeld door het instellen van een speciale taskforce, die onderzoekt hoe Apeldoorn zo snel mogelijk van de verliesgevende gronden af kan komen. Net als veel andere partijen heeft de PvdD-fractie zich tegen deze motie verzet, met als gevolg dat de motie door de VVD is ingetrokken. De Partij voor de Dieren denkt dat het college zich nu al tot het uiterste inzet om de verliesgevende gronden te verkopen, waardoor de motie onnodig is. Daarbij vindt de Partij voor de Dieren dat het niet alleen om snelle verkoop van gronden gaat, maar dat vooral zorgvuldig moet worden gekeken aan wie de gronden worden verkocht en welke bestemming eraan gegeven wordt. Het is de wens van de PvdD dat er uit het grondbedrijfdebacle kansen worden gecreëerd voor stadslandbouw en (jachtvrije) natuur.
Fractievoorzitter Harry Voss verbaasde zich ten zeerste over de houding van de VVD. Juist deze partij, die met een opgestapte wethouder grotendeels verantwoordelijk is voor de miljoenenstrop bij het grondbedrijf, denkt nu de wijsheid in pacht te hebben om het probleem op te lossen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren herinnert Olaf Prinsen aan dierenwelzijnsbeleid

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn gaat wethouder Olaf Prinsen eraan herinneren dat hij dier...

Lees verder

Raadslid Harry Voss mee op maatschappelijke stage

Fractievoorzitter Harry Voss is woensdag 10 oktober mee geweest met de Brede School O...

Lees verder