PvdD verbaasd over positief verhaal vissteiger


5 maart 2013

Apeldoorn, 5 maart 2013. Fractievoorzitter Harry Voss is 28 februari jl. bij de presentatie van de aanbieding toekomstagenda stadsdeel Zuidoost geweest. De reden dat hier nu aandacht voor is, is dat de wijk de Maten nodig aan herschikking toe is. Diverse partijen waaronder de gemeente, wijkraad, politie, woningbouw etc. hebben de krachten gebundeld en hebben een plan van aanpak gemaakt. De uitvoering hiervan laat nog wel 10 jaar op zich wachten.
Er werd door de voormalige en de nieuwe voorzitter gesproken over de successen en het plan van aanpak. De voorzitter noemde bijvoorbeeld de Kinderboederij in de Maten vanwege de educatieve functie voor jong en oud. In ditzelfde betoog meldde de voorzitter dat hij erg trots was op de pas aangelegde vissteiger waar jong en oud een gezellige plek kunnen hebben. Harry Voss heeft hierop gereageerd en gezegd dat hij het vreemd vindt dat er een plek is waar je aan de ene kant een correcte omgang met dieren onder de aandacht wil brengen en aan de andere kant een plek waar dieren worden mishandeld. Hierop werd verdeeld gereageerd. Voor de Partij voor de Dieren betekent dit dat er nog genoeg te doen is op het gebied van voorlichting over het welzijn van dieren.
Tevens heeft Harry Voss uitgesproken dat hij zich zorgen maakt over de verstening van tuinen. Immers, door deze verstening wordt het leefgebied van kleine zoogdieren en insecten alsmaar kleiner waardoor de soort uiteindelijk uitsterft.

Gerelateerd nieuws

Werkbezoek fracties aan "Gat van Zevenhuizen"

Apeldoorn, 13 februari 2013. Op woensdag 13 februari hebben Harry Voss, Jeanco Lapierre Armande en Marc Bontenbal samen met...

Lees verder

Partij voor de Dieren geeft debatles op school

Apeldoorn, 10 maart 2013. Partij voor de Dieren was donderdag 7 maart aanwezig bij de debatten op het Veluws College ...

Lees verder