Vreest college vuur­werkaanpak?


4 september 2013

Apeldoorn, 4 september 2013. Met verbazing hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks kennis genomen van het collegevoorstel om paragraaf 2.73 uit de Algemene plaatselijke Verordening (APV) te schrappen, juist nu beide partijen net voor de zomer zijn gestart met een actie om deze paragraaf te gebruiken om vuurwerkvrije zones in te stellen.

Met behulp van de genoemde paragraaf in de APV kan het college plaatsen aanwijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Bijvoorbeeld op plaatsen waar vuurwerk veel overlast geeft als bijvoorbeeld in parken en nabij verzorgingstehuizen. Net als in veel andere gemeentes werd echter geen gebruik van deze mogelijkheid gemaakt. Sterker nog, veel burgers en ambtenaren weten niet dat vuurwerkvrije zones mogelijk zijn.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn dit najaar van plan om het college er toe te bewegen om door burgers aangewezen ‘hotspots’ vuurwerkvrij te maken dit jaar. Daartoe is voor de zomer een meldpunt geopend: www.meldpuntapeldoorn.nlvuurwerk . Het is dan ook wel heel toevallig dat er juist nu een voorstel komt om dit onmogelijk te maken. Tijdens de raadsvergadering over de wijzigingen in de APV zullen de Partij voor de Dieren en GroenLinks voorstellen om paragraaf 2.73 te behouden en eindelijk hiervan gebruik te maken.

Ieder jaar belanden er tijdens oud en nieuw honderden mensen, waaronder veel kinderen, in het ziekenhuis. De helft van de vuurwerkslachtoffers valt onder omstanders of voorbijgangers die zelf geen vuurwerk afstaken. Oogartsen pleiten daarom al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. Ook deskundigen van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmakers en van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) vinden dat een vuurwerkverbod nodig is om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen. Recentelijk waarschuwde de SMVP in een zeer kritisch rapport voor levensgevaarlijke situaties rond de jaarwisseling. Volgens de stichting kunnen zich voorvallen voordoen met zelfs meerdere doden, onder wie hulpverleners.

Ook de dierenwereld heeft veel te lijden van het vuurwerk. Vuurwerk wordt bewust naar eenden, zwanen, katten en honden gegooid waardoor deze vaak zwaar gewond raken. Tevens zorgt het vuurwerk bij veel dieren voor enorme onrust, spanning en angst. Niet alleen bij de huisdieren, maar ook bij alle vogels die zich in en rond het stedelijk gebied bevinden. Dit moet geminimaliseerd worden en het liefst zo snel als mogelijk! Tot nu toe is het college huiverig om vuurwerkoverlast drastisch aan te pakken. Eerdere verzoeken van de PvdD zijn tot nu toe niet gehonoreerd. Om het college en andere partijen toch te overtuigen om dit wel te doen, vragen PvdD en GL iedereen, die overlast heeft van vuurwerk, te reageren op http://www.meldpuntapeldoorn.nl/vuurwerk

Voor het artikel in de Stentor, klik hier http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/ergernis-bij-initiatiefnemers-vuurwerkvrije-zones-apeldoorn-1.3992812?ref=category_header

Voor de radio-uitzending van RTV Apeldoorn, klik hier http://www.rtv-apeldoorn.nl/index.php/radio-programmas/zaterdagmiddagmix

Gerelateerd nieuws

10 september: "Bonte" bijeenkomst met Partij voor de Dieren

Bonte bijeenkomst met de Partij voor de Dieren Een indrukwekkende documentaire, een lezing door Karen Soeters (bestuursli...

Lees verder

Partij voor de Dieren pleit voor natuur in Beekbergsebroek

Apeldoorn, 5 september 2013. Begin 2000 is de gemeente begonnen met het aankopen van grond in Beekbergsebroek. Men wilde er e...

Lees verder