Reactie op Zomernota


1 november 2012

De PvdD staat voor mededogen en duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat wij opkomen voor de kwetsbaarsten in de samenleving en voor natuur & milieu.

Wanneer wij als Partij voor de Dieren deze principes toepassen op de gemeente Apeldoorn dan betekent dit dat wij ons sterk willen maken voor:
 stad in het groen
 sociale cohesie, dat betekent de stad in leven houden
 energieneutraliteit in 2020
 het stimuleren van stadslandbouw en andere groene projecten
 en ons sterk maken voor het principe “de vervuiler betaalt”
Naar onze mening staat het beleid dat door het college wordt voorgesteld haaks op al onze kernwaarden en de Partij voor de Dieren kan zich dan ook niet verenigen met veel bezuinigingsvoorstellen zoals die er nu liggen, want ze zijn naar onze mening niet nodig.

Leg het maar eens aan de burgers van Apeldoorn uit dat wij:

- 10 miljoen uitgeven voor EcofactorijII maar ook 0,5-1 miljoen korten op de WMO
- 900.000 euro extra subsidie voor Orpheus maar ook 8.000 euro korten op asiel
- 10 miljoen uitgeven voor EcofactorijII maar ook 31.000 euro korten op de zwemverenigingen
- 900.000 euro extra subsidie voor Orpheus maar ook snijden in de groenvoorzieningen alleen om op korte termijn te kunnen scoren
- 10 miljoen uitgeven voor EcofactorijII maar ook Amateurkunstverenigingen afknijpen
- 900.000 euro extra subsidie voor Orpheus maar ook kinderboerderijen laten verdwijnen
- 10 miljoen uitgeven voor EcofactorijII maar ook plannen voor de fiets-doorstroomas over de heg te gooien
- 900.000 euro extra subsidie voor Orpheus maar ook mensen in de problemen brengen door vergoedingen voor het leerlingenvervoer te beperken
- 10 miljoen uitgeven voor EcofactorijII maar ook maatregelen om schoolgebouwen gezonder en energieneutraler te maken in de ijskast zetten
- 900.000 euro extra subsidie voor Orpheus maar ook sportverenigingen extreem de duimschroeven aandraaien
- 10 miljoen uitgeven voor EcofactorijII maar ook geen geld willen uitgeven om hoogspanningskabels ondergronds te brengen, precies ter hoogte van een kinderspeelplaats. Dit tegen eerder gemaakte beloftes in!

Wij als de Partij voor de Dieren kunnen niet anders concluderen dan:

1. Dat de sociale cohesie, duurzaamheid en de kwetsbaren in de samenleving worden opgeofferd ten gunste van twee prestigeprojecten (Orpheus en EcofactorijII)

2. Dat wij alle ingediende moties en amendementen die overeenkomen met onze kernwaarden zullen ondersteunen en misschien dienen we zelf ook nog moties in.


Interessant voor jou

Open brief aan het college van Burgemeester en Wethouders m.b.t. de Nederlandse Jachtmanifestatie

Lees verder

Rotte eieren

Lees verder

    word lid Doneer