Rotte eieren


21 april 2013

Voorzitter,

De taak van de overheid is richting geven aan het soort samenleving die wij met elkaar willen hebben. De Partij voor de Dieren dient de motie Rotte eieren in om met de raad van gedachten te wisselen over deze kaders als het gaat om voedselverspilling. Dit doen wij omdat er recent enkele vergunningen verleend zijn aan evenementen waarbij met eieren wordt gegooid. Wij vinden dat er grenzen zijn over hoe met voedsel omgegaan mag worden. Uit respect voor mens, dier en planeet mag voedsel niet verspild worden.

Wij leven in een maatschappij waarin het zo vanzelfsprekend is dat onze winkels goed gevuld zijn, dat we 3x per dag een maaltijd nuttigen, dat velen dagelijks vlees eten. We vinden het zelfs normaal om voedsel weg te gooien. Consumenten gooien jaarlijks gemiddeld 50kg per persoon weg. In de keten van productie tot verkoop wordt 30 tot 50 procent van het voedsel verspild. Het enorme aanbod van goedkoop voedsel en de verspilling daarvan heeft grote gevolgen voor mens en dier.

Als iedereen op aarde zou leven, zoals Nederlanders leven, dan zouden we 3 1/2 aardbollen nodig hebben. Ondanks onze zoektochten in het heelal hebben we die nog niet gevonden. We moeten het met deze ene aardbol doen, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan en met een groeiende wereldbevolking zullen we zuinig moeten zijn met het beschikbare voedsel. Het feit dat onze ecologische voetafdruk zo groot is, betekent dat anderen op deze wereld het met veel minder moeten doen. Onze overconsumptie en verspilling leiden ertoe dat er elders in de wereld honger wordt geleden.

Om zoveel en zo goedkoop mogelijk te produceren worden dieren onmenselijk behandeld. Bijvoorbeeld kippen. Bij scharrelkippen hebben we meteen een beeld van vrolijk scharrelende kippen in een wei. Niets is minder waar. Deze kippen worden gehouden in grote schuren. Ze mogen nooit naar buiten. Ze hebben 1 A4 leefruimte per kip. Omdat ze zo weinig ruimte en afleiding hebben, pikken de kippen elkaar kaal. Om doodpikken te voorkomen wordt de snavel afgebrand of afgeknipt. Onze overconsumptie en verspilling heeft tot gevolg dat dieren als dingen in plaats van levende wezens worden behandeld.

Het is broodnodig dat wij anders omgaan met ons voedsel. Met meer respect en minder verspilling. Dat leren we niet door voedselverspillende evenementen. Een doelstelling van het Apeldoornse beleid is om de jeugd te stimuleren tot sociaal en verantwoordelijk burgerschap. Hoe leren jongeren verantwoord omgaan met hun ecologische voetafdruk, hoe leren jongeren sociaal om te gaan met minder bedeelden in de wereld als het verspillen van voedsel een volksevenement is? Volgens ons passen zulke evenementen niet bij het imago van sociale en duurzame gemeente, die Apeldoorn wil zijn.

Interessant voor jou

Reactie op Zomernota

Lees verder

Bijdrage Meerjaren Programma Begroting 2014-2017

Lees verder

    word lid Doneer