Motie vreemd aan de orde van de dag: vrij toegan­ke­lijke Konink­lijke Hout­ves­te­rijen


9 september 2010

De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 9 september 2010,

Overwegende dat
1. De Koninklijke Houtvesterijen een groot deel van het jaar vrij toegankelijk zijn en een belangrijke recreatie- en ontspanningsfunctie vervullen voor veel Apeldoornse burgers en daarnaast aantrekkelijk zijn voor vele toeristen,
2. Grote delen van de Koninklijke Houtvesterijen in de periode september – december voor publiek gesloten zijn,
3. Veel recreanten en toeristen deze sluiting van het gebied niet begrijpen en zeker niet op prijs stellen,
4. Met name toeristen vaak niet op de hoogte zijn van de sluiting en daardoor voor een gesloten deur staan en/of tijdens een wandeling erachter komen dat het deel van de route door de Koninklijke Houtvesterijen niet toegankelijk is, waardoor zij een omweg moeten maken, die bovendien niet de moeite waard is,
5. Toeristen die wel op de hoogte zijn van de sluiting vermoedelijk een andere locatie kiezen om te recreëren en dat hiermee de gemeente Apeldoorn en de lokale middenstand inkomsten misloopt,

Verzoekt het college om bij de beheerders van de Koninklijke Houtvesterijen te bepleiten het domein het gehele jaar vrij toegankelijk te maken.
En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Lucht in de Binnenstad

Lees verder

    word lid Doneer