Nieuws

PMA: jaarstukken en begroting OVIJ

09-06-2018
Bij de behandeling van de jaarstukken en begroting van de omgevingsdienst OVIJ, tijdens de PMA van 7 juni jongstleden, heeft fractievertegenwoordiger Eke Havekes, namens de Partij voor de Dieren haar verbazing uitgesproken over het feit dat er een...

PMA: jaarverslag leerplein 055

09-06-2018
Tijdens de PMA van afgelopen donderdag 7 juni werd het jaarverslag van Leerplein055 behandeld. Tijdens dit debat heeft fractievertegenwoordiger Eke Havekes namens de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor een gescheiden afval inzameling op...

Bijdrage Algemene beschouwing coalitieakkoord

18-05-2018
  ​Apeldoorn bomenstad De Partij voor de Dieren is verheugd over de aandacht in dit coalitieakkoord voor bomen. Apeldoorn bomenstad. Wij vragen ons wel af wat dit betekent voor het gemeentelijke kapbeleid, onderhoud, bescherming en aanplant. Is de...

Apeldoorn moet bijvriendelijker

26-04-2018
Het gaat nog steeds niet goed met de bijen. Het behoud en de versterking van een gunstige leefomgeving voor bijen is van cruciaal belang om bijensterfte te voorkomen. Die versterking is hard nodig en niet alleen van groot belang voor de natuur maar ook...

PvdD actief tijdens landelijke zaaidag voor bijen en vlinders

23-04-2018
Met dank aan de gemeente Apeldoorn voor het beschikbaar stellen van de grond en de zaden, hebben leden van de Partij voor de Dieren een stukje grond bij Kanaal Noord ingezaaid. Wist je trouwens dat de gemeente Apeldoorn heel veel doet om de bermen...

Winnaars fruitboomactie nemen boom in ontvangst

23-04-2018
Omdat we tegen bomenkap zijn, deelden we de afgelopen dagen fruitbomen uit. Meer groen, meer biodiversiteit, goed voor de bijen, de vogels en natuurlijk de mensen die ze ontvingen. Onze fruitboomactie kende alleen maar winnaars.        

Komt politiek verkiezingsbelofte bouwstop megastallen na?

15-04-2018
Tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuw gekozen raad van Apeldoorn komende donderdag 19 april,  zal Maaike Moulijn, als kersverse fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, een motie vreemd indienen waarin het College wordt gevraagd geen...

Zwerfafval doorn in het oog

13-04-2018
Zwerfvuil is een groot probleem en zorgt voor veel ergernis. Het ontsiert het straatbeeld en landschap, trekt ongedierte aan, zorgt voor vervuiling van bodem en water en veroorzaakt dierenleed. Naast verstikkingen, verstrikt en vast komen te zitten van...

Vragen over bomen aan Apeldoorn

09-04-2018
Omdat Apeldoorn genomineerd is voor de titel ‘European City of Trees’ was er afgelopen vrijdag 6 april een delegatie van de Europese koepelorganisatie van boomspecialisten te gast. Tegelijkertijd maken veel inwoners van Apeldoorn zich zorgen over...

Kroondomein het Loo blijft vanaf nu het hele jaar geopend

09-04-2018
De Tweede Kamer nam dinsdag, 3 april, een motie van de Partij voor de Dieren aan waarin Kroondomein Het Loo het hele jaar voor bezoekers wordt opengesteld. Hiermee komt ook een einde aan de exclusieve privileges voor koninklijke jachtgezelschappen om...

 
Volgende pagina