Nieuws

Win een boom!

08-03-2018
De Partij voor de Dieren is vanavond in actie gekomen tegen de massale bomenkap in Apeldoorn. Tijdens de actie "Kappen met kappen!" heeft de partij haar ongenoegen laten blijken over het kapbeleid van de gemeente. Om daar nog meer tegen te doen geeft zij...

Stichting huisdierenopvang St. Antonie voorlopig gered

08-03-2018
Afgelopen tijd heeft de Partij voor de Dieren Apeldoorn zich ingezet voor behoud van deze unieke huisdierenopvang. Door bezuinigingen van zorginstelling GGnet zou de opvang verdwijnen. Dat zou betekenen dat als mensen (tijdelijk) opgenomen worden ze...

Wat doet de PvdD tegen het dierenleed Oostvaardersplassen?

08-03-2018
Er is veel discussie gaande in de media over het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het is fijn om te weten dat zoveel mensen zich betrokken voelen en bekommeren om het lot van deze dieren. Het is echter ongelooflijk dat de PvdD,...

Kappen met kappen Apeldoorn!

28-02-2018
Op 8 maart bepaalt de gemeenteraad van Apeldoorn of er 233 (waaronder oude, karakteristieke) bomen gekapt mogen worden voor nieuwbouw. Terwijl er slechts 45 nieuwe bomen terugkomen. Dat is voor de Partij voor de Dieren Apeldoorn onaanvaardbaar! Op de...

Partij voor de Dieren organiseert politiek café

26-02-2018
Overweeg je Partij voor de Dieren te stemmen en wil je meer weten over onze standpunten?  Scoort de Partij voor de Dieren hoog in jouw kieswijzer en wil je meer weten over onze kandidaten? Of heb je gewoon zin in een goed gesprek en een borrel?...

Vragen gesteld over herplanting bomen na storm

30-01-2018
De storm van afgelopen 18 januari zorgde ervoor dat veel bomen sneuvelden. Uit een schatting maar liefst 300.  Dat zijn er veel en de fractie van de PvdD Apeldoorn vroeg zich af of de gemeente door middel van herplant deze schade aan de natuur binnen...

Plan B voor Apeldoorn

29-01-2018
De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Apeldoorn die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Vanuit een  planeetbrede visie:  verbeter de wereld, begin  in Apeldoorn....

Plan van aanpak energietransitie Apeldoornse bedrijven gereed

06-11-2017
Vanaf 1993 is de Wet Milieubeheer in werking getreden. Deze wet verplicht bedrijven en organisaties, die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh elektra en/of 25.000 kuub gas, alle energiebesparende maatregelen te realiseren met...

Leven 10 tamme zwijnen in gevaar

28-10-2017
Voor tien zwijnen die als toeristenlokker werden gebruikt door wildpark Aardhuis dreigt de kogel, nu het beheer van het park is overgenomen.  De jachtpromotie maakt plaats voor milieu - en natuureducatie, op zich een prima initiatief maar het kan...

 
Volgende pagina