Actu­a­li­teits­vragen kame­lenrace Ugchelen


18 juni 2014

Actualiteitsvragen kamelenrace Ugchelen

Apeldoorn, 18 juni 2014

Op 9 juni heeft een kamelenrace plaatsgevonden in Ugchelen. Vooraf heeft de Partij voor de Dieren actualiteitsvragen hierover gesteld over de openbare orde en veiligheid, geluidsoverlast en alcoholconsumptie. Van tevoren heeft de wethouder dierenwelzijn geantwoord dat een vergunning voor deze race niet te weigeren was op grond van openbare orde en veiligheid: “omdat we niet op voorhand kunnen zeggen dat die openbare orde in het gedrang is. De organisator van zo’n evenement neemt maatregelen om zoiets ordentelijk te laten verlopen en je zou dan vooraf heel expliciet moeten kunnen aantonen dat dit in het gedrang is.” Ook zijn er afspraken gemaakt over de geluidsoverlast en de alcoholconsumptie van deelnemers.

Desondanks verliep het evenement helemaal niet ordentelijk: een gewonde die afgevoerd werd met een ambulance, die niet bij het ongeval kon komen; hekwerken en reclameborden waaiden over het terrein, ernstige geluidsoverlast en angstige kamelen. De PvdD stelt daarom opnieuw vragen over de kamelenrace:

1. De THOR heeft om 13.45 uur gewaarschuwd dat er noodweer aankwam. Desondanks is de race 10 minuten daarna gestart. Waarom werd toegestaan om de race te starten? Vindt het college het verantwoord dat de race toen doorgegaan is ondanks het dreigende noodweer?

2. De kamelen waren voor de race zeer onrustig, mogelijk mede door het naderende noodweer. Zou dit geen extra reden moeten zijn om de race niet te laten starten, gezien de veiligheid voor zowel de kamelen als de deelnemers aan en het publiek van de race?

3. Welke maatregelen stonden in de vergunning om de openbare orde en openbare veiligheid tijdens het evenement te waarborgen?

4. Wat is mis gegaan bij deze maatregelen, wat leidde tot:

- een ongeval,

- gevaarlijk rondvliegende hekwerken en reclame,

- gevaarlijke dranghekken waaraan mensen en dieren zich hadden kunnen verwonden,

- een ambulance die niet bij het ongeval kon komen

5. Wat wordt gedaan om dit soort ordeverstoringen in de toekomst te voorkomen?

6. Hoeveel klachten over geluidsoverlast heeft de gemeente ontvangen over de kamelenrace?

7. Tot hoeveel DbA’s was het geluid (in de vergunning) beperkt?

8.Zijn er geluidsmetingen gedaan voor en tijdens de kamelenrace? Wat zijn de resultaten van deze metingen?

9.Denkt u dat er in het vervolg aanvullende beperkingen gesteld moeten worden in verband met geluidsoverlast voor omwonenden en de kamelen?

10.Is er gecontroleerd of de deelnemers nuchter waren? Zo ja, wat is daaruit gebleken? Zo nee, waarom niet?

11.Graag ontvangen wij een afschrift van de verslagen over het verloop van het evenement volgens de THOR en de inspectiedienst van de DierenBescherming. Is dat op korte termijn mogelijk?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

S.H.D. Voss[hierlink]

Met dank aan: Luud Riphagen en Luuk van der Veer voor het beschikbaar stellen van fotomateriaal.

Gerelateerd nieuws

Waar is de duurzaamheidsambitie van Apeldoorn gebleven?

In de structuurvisie "Apeldoorn geeft ruimte" worden 4 ambities genoemd: comfortabele gezinsstad, toeristisch topla...

Lees verder

Partij voor de Dieren stemt tegen Hornbach "draak"

Ondanks protesten van de Partij voor de Dieren, heeft de raad van de gemeente Apeldoorn toegestemd in de bouw van een vestigi...

Lees verder