Waar is de duur­zaam­heids­am­bitie van Apeldoorn gebleven?


13 juni 2014

In de structuurvisie "Apeldoorn geeft ruimte" worden 4 ambities genoemd: comfortabele gezinsstad, toeristisch toplandschap, veelzijdige economie en locale duurzaamheid. Die laatste ambitie komt niet terug in andere stukken. Het wordt niet meer genoemd in de strategische doelen in de MPB, het staat ook niet in die bewoordingen genoemd in het bestuursakkoord, de andere 3 ambities worden wel letterlijk genoemd. De grote vraag is: waar is deze ambitie gebleven en hoe voorkomen we dat locale duurzaamheid ondersneeuwt bij de andere 3 ambities? De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

1. Waarom is ervoor gekozen om de vierde ambitie uit de structuurvisie niet op te nemen als strategisch doel?

2. In 2001 is de nota "Duurzaam, zo doen wij dat hier!" uitgegeven, in 2007 en 2010 is de Routekaart Apeldoorn Energieneutraal 2020 uitgebracht. In beide staat genoemd dat de gemeente haar vastgoed (incl schoolgebouwen) zsm energieneutraal wil maken, als voorbeeldfunctie voor ondernemers en woningeigenaren. Wanneer wordt hierop (eindelijk) actie ondernomen? Wanneer wordt een plan van aanpak gepresenteerd?

3. Welke stappen gaan de komende 4 jaar ondernomen worden om woningbezitters verder te stimuleren tot minder verbruik en meer opwekking van eigen energie?

4. Volgens de routekaart is de volgende stap om bedrijven te stimuleren om energieneutraal te worden. Verschillende gemeenten hebben met behulp van de wet milieubeheer, waarin bedrijven verplicht zijn om milieubelastende maatregelen te treffen indien de kosten binnen 5 jaar terugverdiend zijn, energieslurpers te weren zoals niet gesloten koel- en vrieskisten en terrasverwarmers. Is de gemeente Apeldoorn ook van plan om beter toezicht te houden op dit punt van de wet milieubeheer? Welke andere maatregelen is de gemeente voornemens te nemen en op welke termijn?

5. De volgende stap is het verduurzamen van het vervoer. In hoeverre heeft de gemeente haar eigen vervoermiddelen al energieneutraal gemaakt? Welke stappen worden hierin verder en op welke termijn genomen?

6. In de parkeergarage Marktplein is een oplaadpunt voor elektrische auto's aanwezig. Dit oplaadpunt is gereserveerd voor de elektrische auto die de wethouders gebruiken. Deze auto wordt weinig gebruikt en bezet vaak de plek met het oplaadpunt terwijl de auto al volledig opgeladen is. Hoe staat het college er tegenover om hiervan een openbare laadplaats te maken? Graag motivatie van het antwoord.

7. Er is in het verleden gesproken over een tarifering van parkeerplaatsen naar uitstoot. In het verleden was het parkeren van elektrische auto's gratis bij Berg en Bos. Is het college voornemens om de tarifering van parkeerplaatsen voor duurzaam vervoer te wijzigen? Graag motivatie van het antwoord.

8. Als we lokaal een bijdrage willen doen leveren aan vermindering van de CO2-uitstoot dan is het wenselijk om ook ons voedingspatroon tegen het licht te houden. De veehouderij is (met 18%) de grootste veroorzaker van het broeikaseffect. In een voorlichtingsbrochure worden Apeldoornse burgers al gestimuleerd om minder dierlijke eiwitten te consumeren. Bent u van plan om weer aandacht te besteden aan Apeldoornse voedselpatronen in het kader van locale duurzaamheid? Zo ja, op welke manier (bijvoorbeeld deelname aan de eatgreenday zoals Den Haag en Amsterdam reeds hebben gedaan) en welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Gerelateerd nieuws

Protest tegen omstreden Apeldoorn kamelenrace op tweede Pinksterdag

Op tweede Pinksterdag heeft de Partij voor de Dieren gedemonstreerd tegen de kamelenrace in Ugchelen. Wij vinden dat vermaak...

Lees verder

Actualiteitsvragen kamelenrace Ugchelen

Actualiteitsvragen kamelenrace Ugchelen Apeldoorn, 18 juni 2014 Op 9 juni heeft een kamelenrace plaatsgevonden in Ugchelen....

Lees verder