Protest tegen omstreden Apeldoorn kame­lenrace op tweede Pink­sterdag


12 juni 2014

Op tweede Pinksterdag heeft de Partij voor de Dieren gedemonstreerd tegen de kamelenrace in Ugchelen.

Wij vinden dat vermaak niet ten koste van dieren mag gaan. Gelukkig was er weinig publiek op af gekomen (wel veel pers) en wilde bijna niemand op een kameel. Na een uur wilden 2 dames racen. De kamelen waren erg onrustig doordat er onweer in de lucht hing. Beide dames vielen eraf, een dame kon niet meer opstaan en is door een ambulance afgevoerd. Ondertussen barstte het noodweer los, de hekken werden omgeblazen en het luchtkussen voor de kinderen stortte in. Echt gevaarlijk... We hopen dat dit nooit meer plaatsvindt.

Eerder op donderdagavond 5 juni zijn er door de PvdD fractie vragen gesteld aan het college:

1. Is er bekeken of de vergunning geweigerd kon worden op basis van aantasting van de openbare orde en of openbare veiligheid ? Zo ja, wat waren de bevindingen? Zo nee, waarom niet?
2. Is er een gesprek geweest met de vergunningaanvragers om alternatieven te bespreken? Zo ja, wat was het resultaat van dit gesprek? Zo nee, waarom niet?
3. Uit onderzoek blijkt dat kamelen stressgevoelige dieren zijn, die lijden onder schreeuwende mensen en harde muziek. Worden er in vergunningen voor dergelijke evenementen voorwaarden opgenomen om geluid(soverlast) ten behoeve van de dieren te beperken? Zo ja, welke voorwaarden zijn in dit specifieke geval gesteld? Zo nee, waarom niet?
4. Dit evenement wordt georganiseerd door een café. Aannemelijk is dat hierbij ook de nodige alcohol vloeit, met als risico een verdere aantasting van het dierenwelzijn.In de paardensport is het om die reden verboden om met alcohol op een paard te rijden. Worden er bij dit soort evenementen voorwaarden gesteld aan de alcoholconsumptie van de berijders? Zo ja, welke voorwaarden zijn er in dit specifieke geval gesteld en wordt hierop gecontroleerd? Zo nee, waarom niet?
5. Wordt er bij de vergunningverlening van dit soort evenementen specifieke voorwaarden gesteld aan het dierenwelzijn bijvoorbeeld als het gaat om de dikte van de zandlaag, het hekwerk en de breedte van de baan? Zo ja, welke specifieke voorwaarden zijn er in dit specifieke geval gesteld? Zo nee, waarom niet?

Wethouder Olaf Prinsen gaf aan diverse voorwaarden aan het evenement te hebben gesteld. Zo mogen geen personen de kamelen gaan berijden die hebben gedronken. Ook het volume van de geluidsinstallatie gaat omlaag zodra er races zijn. De races verbieden kan de wethouder niet. Daar heeft hij geen mogelijkheden voor. De vraag rijst dan ook of de Partij voor de Dieren onderhand niet als een Don Quichot tegen de (ambtelijke) molens aan het vechten is.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren telt haar zegeningen

Apeldoorn, 6 juni 2014. Gisteren was een historische dag in Apeldoorn. Gedeputeerde van Dijk maakte bekend dat het megastal...

Lees verder

Waar is de duurzaamheidsambitie van Apeldoorn gebleven?

In de structuurvisie "Apeldoorn geeft ruimte" worden 4 ambities genoemd: comfortabele gezinsstad, toeristisch topla...

Lees verder