Apeldoorn moet duur­zaam­heids­am­bitie versnellen


22 december 2014

De Partij voor de Dieren vindt dat het realiseren van de duurzaamheidsambities (Energieneutraal in 2020, nu verzet naar 2030) niet opschieten. Zij heeft daarom samen met andere partijen tijdens de begrotingsbehandeling het amendement De groene kracht van Apeldoorn ingediend.

Hierin krijgt het college de opdracht om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke kernpanden binnen 4 jaar 25% minder energie gebruiken of deze zelf opwekken en uiterlijk in 2030 Energieneutraal zijn. Bij de laatste vergadering voor het kerstreces is er een motie "gaan met die banaan" ingediend, waarin het college tot spoed wordt gemaand. Zij moet minder onderzoek doen en meer en sneller concrete maatregelen nemen, waaronder kleine maatregelen, die laaghangend fruit worden genoemd.

Over hun half jaar moet de wethouder rapporteren wat er tot nu toe is uitgevoerd en hoe verder wordt gegaan. Zowel het amendement als de motie zijn unaniem aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Politiek Apeldoorn wordt Energieneutraal

Apeldoorn heeft al jaren de ambitie energieneutraal te worden. Ook tijdens de jaarlijkse begrotingsronde, vorige maand...

Lees verder

Partij voor de Dieren pleit voor duurzaam dorpslandgoed

Tijdens de PMA over de invulling van de Beekbergsebroek heeft de Partij voor de Dieren er voor gepleit dat het college de ini...

Lees verder